wtorek, 26 stycznia 2021

krwiodastwoW dniach 22 – 26 listopada 2015 r. tradycyjnie obchodzono Dni Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Akademia wojewódzka odbyła się w Kędzierzynie-Koźlu, na której zasłużeni dawcy krwi, oddający ją honorowo, zostali wyróżnieni.

Nie każdy z nas zdaje sobie w pełni sprawę czym jest honorowe oddawanie krwi. Ideę honorowego krwiodawstwa PCK zaczął propagować już przed II wojną światową i zaraz po niej. Za rok pełnego zainicjowania tej idei należy przyjąć rok 1958, kiedy to PCK zaczął przy kołach PCK tworzyć Kluby Honorowych Dawców Krwi. O ile w latach pięćdziesiątych XX wieku niewiele ponad 3% krwi oddawano honorowo to już w latach dziewięćdziesiątych ponad 95% ogółu oddanej krwi pozyskiwano od Honorowych Dawców Krwi. Ta tendencja utrzymuje się do chwili obecnej.
Wszyscy jesteśmy świadomi jaką szlachetną i humanitarną rolę spełnia oddawanie krwi. Ogromną satysfakcją jest świadomość, że dzięki tym działaniom ratujemy szereg istnień ludzkich przed nie uniknioną śmiercią. Na bazie krwi opiera się cała – stosunkowo młoda – bo rozwijająca się dopiero na początku XX wieku dziedzina medycyny – krwiolecznictwo (hematologia). Krew potrzebna jest w większych czy mniejszych ilościach przy każdej operacji na otwartych organach człowieka. Na bazie krwi produkuje się szereg leków krwiodawczych. Stąd tak duże zapotrzebowanie na krew. Nieprawdziwe są pogłoski, że oddawanie krwi w jakikolwiek sposób zagraża dawcy. Nic bardziej mylnego. Warunkiem jednak systematycznego oddawania krwi jest dobry stan zdrowia. Ale o to dbają punkty poboru krwi. Osoba oddająca krew musi być pełnoletnia. Górną granicę, której nie powinno się przekroczyć jest ukończenie 65 roku życia.
Krótki rys historyczny PCK.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Półksiężyca w Genewie jako jedną z pierwszych agend utworzył delegaturę Czerwonego Krzyża w Opolu w 1920 roku. Były to lata Powstań Śląskich 1918 – 1921. W naszym kraju zorganizowano stacje krwiodawstwa oraz punkty krwiodawstwa. Oddawanie krwi jest sprawą honorową. Jest to świadczenie dobrowolne i bezinteresowne. Nikt z tego tytułu nie czerpie korzyści materialnych poza deputatem żywnościowym (kawa, czekolada) Pozwala to na szybką regenerację pobranej krwi. Zwyczajowo jednorazowo można oddać nie więcej niż 450ml. krwi, raz na dwa miesiące – mężczyźni, a raz na trzy miesiące – kobiety.
W Brzegu również działa Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, którego wieloletnim przewodniczącym jest Walerian Twardzik. Siedziba Oddziału mieści się przy Dziennym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej. PCK. prowadzi wielorakie akcje. Często widzimy młodzież kwestującą na rzecz chorych dzieci, odbywają się zbiórki żywności na rzecz najuboższych rodzin w naszym mieście itd. Nie traktujmy wolontariuszy jak naciągaczy. Osoby te swój wolny czas często w chłodzie i słocie poświęcają wyższym celom. Jeżeli nie możemy wesprzeć, uśmiechajmy do nich bo uśmiech nic nie kosztuje.
Mam wielki zaszczyt mieć w najbliższej rodzinie Honorowego Dawcę Krwi, wieloletniego prezesa Oddziału PCK w Opolu. Jest nim brat męża Janusz Mogilnicki. Z organizacją PCK związany jest od ponad 40 lat. Mówi o sobie:” Motywacją do oddawania krwi honorowo była potrzeba krwi dla rodzącej żony. Od tej chwili działanie w PCK stało się moją pasją.”
Ten nietuzinkowy człowiek w okresie od 17.2.1972 – do 23.6.2008 roku oddał 75190 ml. krwi. Godne podziwu i naśladowania.
W czasie tych ponad 40 lat pełnił następujące funkcje:
Przez 16 lat funkcję Prezesa największego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Opolu
Szefa Rady Rejonowej Honorowego Dawstwa Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Opolu
Wiceprezesa Zarządu Rejonowego PCK w Opolu, a w kadencji 2012 – 2016 funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w Opolu
Funkcje te łączył ze stanowiskiem delegata na Zjazd Zarządu Oddziału Okręgowego w Opolu.

Wyróżnienia:
Odznaka Honorowy Dawca Krwi wszystkich trzech stopni.
Odznaki honorowe PCK wszystkich czterech stopni
Najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia Honorowe Członkostwa PCK
Odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Wyróżnienia regionalne:
Zasłużony dla Miasta Opola
Zasłużony Opolszczyźnie

Janusz – mimo bez mała 80 lat życia – pracuje nadal w PCK nie mając z tego tytułu żadnych gratyfikacji pieniężnych. PCK jest jego drugim domem, gdzie ma wielu przyjaciół, sprzymierzeńców bo człowiek w pojedynkę nie jest w stanie wiele zdziałać. Systematycznie prowadzi prelekcje w szkołach ponad gimnazjalnych na terenie Opola i województwa opolskiego.
Podchodzi do tego zadania bardzo poważnie, i chyba dlatego ma wielkie sukcesy na tym polu. Wielu młodych ludzi widząc 80 letniego człowieka z dużym wigorem, który oddał w ciągu życia prawie 76000 ml. krwi i ma siłę i ochotę do działania – idzie w Jego ślady. Przykład może zdziałać cuda.
W imieniu całej rodziny życzymy Mu długich lat w służbie dla drugiego człowieka, satysfakcji, dobrego zdrowia, humoru, wyrozumiałości jaką wykazuje dla ludzi.
Twoja postawa sprawia, że jesteś osobą szanowaną, poważaną, spełnioną.

 

Zofia Mogilnicka

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W sieci nie jesteś anonimowy.

wspomnienia kronika