poniedziałek, 27 czerwca 2022

W roku 1586 umarł 63 - letni książę Jerzy II. Pozostawił żonę - księżną Barbarę oraz dwóch synów: 36-letniego Joachima Fryderyka oraz młodszego Jana Jerzego.
Księżna Barbara żyła w zamku brzeskim jeszcze 9 lat do 1595 roku. Do tego czasu bracia urzędowali w Oławie, mając duże kłopoty ze spłatą zadłużenia ojca. W 1592 roku umarł młodszy brat - Jan Jerzy. Ponieważ wygasła linia legnicka dynastii to Joachim Fryderyk w roku 1595 skupił w ręku księstwa : brzeskie, legnickie i wołoskie. Miał wówczas 45 lat.
W sprawach gospodarczych naśladował ojca ale był znacznie lepszym gospodarzem. Spłacił wszystkie długi ojca zaciągając nowe na innych, korzystniejszych warunkach. Kondycja finansowa księstwa była na tyle dobra, że książę dokupił nowe terytoria - w tym dwa miasta górnicze : Złoty Stok i Srebrną Górę. Dwa lata później w roku 1601 uzyskał od Cesarza pozwolenie na bicie własnej monety.

Joachim Fryderyk był łagodnego usposobienia, przyjazny miastu, bardzo pracowity. Wspierał młodzież uczącą się, fundował stypendia, dbał o Gimnazjum brzeskie. W latach 1596 - 1599 pełnił zaszczytną funkcję - śląskiego starosty krajowego. Za jego panowania nasiliło się rozbicie obozu protestantów na luteranów i kalwinów, ułatwiło to nacisk katolicyzmu- rozpoczęła się na śląsku kontrreformacja.
25.marca 1602 roku zmarł. Miał wtedy 52 lata. W chwili śmierci księcia, jego synowie byli jeszcze niepełnoletni - władzę w księstwie objęła regencja z księżną - wdową na czele. Księżna zmarła jednak wcześnie, bo już w 1605 roku. Starszy syn Joachima Fryderyka - Jan Chrystian staje się pełnoletni (18 lat), w 1609 roku i obejmuje władzę w księstwie, a po 4 latach w 1613 roku dorasta jego młodszy brat - Jerzy Rudolf i bracia dzielą księstwo brzesko - legnickie pomiędzy siebie. Jan Chrystian objął władzę w Brzegu.