wtorek, 26 stycznia 2021

AAA mogilnicka newsX jubileuszowy Wieczór Piastowski odbył się 13.XI.2015 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzegu. Miał patriotyczny wydźwięk. Bohaterem był Józef Piłsudski, twórca niepodległości.

Wieczór składał się z dwóch części:
Wykład na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Suleja. Profesor jest absolwentem wydziału Filozoficzno–Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest pracownikiem naukowym uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Jest autorem monografii – Józef Piłsudski. W sposób ciekawy mówił o Marszałku przedstawiając go jako męża stanu, polityka i zwyczajnego człowieka.

A droga życia Marszałka nie była usłana różami. Przeżył zesłanie na Syberię, pobyt w twierdzy w Magdeburgu. W oczach społeczeństwa był symbolem konsekwentnych starań niepodległościowych skierowanych przeciwko wszystkim zaborcom. Należał do zdolnych organizatorów i przywódców. Rosję uważał za głównego wroga niepodległości Polski. Józef Piłsudski był twórcą Legionów Polskich. W 1919 roku Sejm Ustawodawczy powierzył Mu sprawowanie funkcji Naczelnika Państwa. Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie.


Druga część wieczoru składała się ze wspólnie śpiewanych pieśni patriotycznych i legionowych. Są to powszechnie znane melodie, łatwo wpadające w ucho. Popłynęła „Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani pod okienko”, ”Biała róża” i inne.
Na zakończenie wieczoru wszyscy zgromadzeni w sali koncertowej PSM zaśpiewali z powagą „Rotę’” do słów Marii Konopnickiej, z muzyką Feliksa Nowowiejskiego.


Patronat nad „Wieczorem Piastowskim” objął burmistrz Jerzy Wrębiak, a patronat medialny „Historia Lokalna” – Kwartalnik Historyczno–Krajoznawczy wychodzący w Opolu. Pismo reprezentował Wiktor Krzewicki – sekretarz redakcji.
Czekamy na dalsze propozycje „Wieczorów Piastowskich”, które wpisały się na trwale w programy imprez kulturalnych miasta.

 

Zofia Mogilnicka

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W sieci nie jesteś anonimowy.

wspomnienia kronika