sobota, 22 stycznia 2022

PRL (1945-1989) lub nadal :-)