poniedziałek, 27 czerwca 2022

 

Od 1498 roku do 1505 bracia - Jerzy I i Fryderyk II sprawowali rządy wspólnie. W 1505 roku księstwo brzesko - legnickie podzielono i Brzeg przypadł ks. Jerzemu I.
W chwili objęcia władzy Jerzy I miał około 23 lata. Był młodzieńcem beztroskim, pogodnym lubiącym bankiety i życie ponad stan. Ulubioną rozrywką księcia były turnieje rycerskie, w których niejednokrotnie wygrywał wzbudzając zachwyt dam dworu. Pociągało to za sobą znaczne wydatki, przekraczające możliwości książęcej kasy. Książę zmuszony do spłaty długów sprzedał Kluczbork i Byczynę. Nie interesował się miastem i jego problemami jak chociażby rozbojami, wskutek czego mieszczanie brzescy razem z legnickimi wyprawili się na własną rękę na zbójeckie gniazdo - zamek Karpów koło Lądka - Zdroju i zburzyli tę warownię.

Jerzy I razem z bratem utrzymywał bliskie kontakty z dworami panującymi. Ogładę dworską otrzymał na dworach Czeskim i Węgierskim. W Krakowie gościł kilkakrotnie. Brał udział w uroczystościach zaślubin swego brata Fryderyka II z Elżbietą królewną polską córką Kazimierza Jagiellończyka, a siostrą Zygmunta Starego. Dwukrotnie brał udział w uroczystościach weselnych samego króla Zygmunta Starego. Jerzy I ożeniony był z wnuczką Kazimierza Jagiellończyka - Anną, córką Bogusława X księcia szczecińskiego, jednak umierając w 1521 roku nie miał dzieci. Księstwo brzeskie przeszło w ręce brata Fryderyka II.