wtorek, 26 stycznia 2021

mogilnicka nowinyW związku z postawieniem w stan likwidacji Centralnego Związku „Samopomoc Chłopska”, dotychczasowego organu prowadzącego szkołę, Zarządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 22 stycznia 1990 roku utworzony został Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu na bazie dotychczasowego Zespołu Szkół Zawodowych CZS. „Samopomoc Chłopska”.

 

 

„Naród, który zapomina o swojej historii – nie ma przyszłości”.

 

Transformacja ustrojowa

 

 

Podstawowym zadaniem jakie stanęło przed nowym kierownictwem szkoły oraz Radą Pedagogiczną, było dostosowanie kształcenia dla potrzeb gospodarki rynkowej, zatem jej unowocześnienie przez zmianę kierunków kształcenia, typów szkół i specjalności. Wiele do życzenia pozostawiała baza szkolna. Zadania te realizowano sukcesywnie poprzez własną przedsiębiorczość, ciekawe nowatorskie pomysły i innowacje. Było to duże wyzwanie dla wielu nauczycieli. W ciągu sześciu lat (1990 – 1996) szkoła przeszła na całkowicie nowe wdrożeniowe kierunki i kształcenia. Wdrażane były innowacje oraz eksperyment pedagogiczny, polegający na blokowym nauczaniu przedmiotów ekonomicznych w formie przedmiotu „Podstawy Wiedzy o Gospodarce” prowadzony we współpracy z Berlińskim Instytutem Kształcenia Zawodowego. Do najwyższej rangi podniesiono problem doskonalenia zawodowego nauczycieli, korzystając ze wszystkich dostępnych form zarówno polskich jak i międzynarodowych. Nauczycielki przedmiotów ekonomicznych dr Stanisława Zabłocka i mgr Helena Kawiak przez dwa lata pracowały w ogólnopolskim zespole we współpracy z brytyjskim Instytutem British Council dostosowując polską rachunkowość do wzorów zachodnich. Wiele wypracowanych koncepcji przeniesionych zostało do naszych programów. Nadaliśmy priorytet kształceniu informatycznemu oraz nauce języków obcych.

Dzięki przychylności wielu firm, przedsiębiorstw, instytucji i banków młodzież weryfikuje swoją wiedzę poprzez odbywane praktyki.

Wiele osiągnięć notuje Szkoła w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży. Tylko w roku 1996, uczniowie pod kierownictwem mgr Ireny Czerkawskiej za opracowanie i wdrożenie projektu pt. „Motywacja + biznes = sukces” zdobyli trzecią nagrodę popartą 200 milionami starych złotych w ogólnopolskim konkursie „Moja Szkoła Szkołą Przedsiębiorczości”.

Zajęliśmy czwarte miejsce w finałowym przeglądzie w Warszawie przez Młodzieżowe Mini – Przedsiębiorstwo działające w Szkole na zasadach spółki akcyjnej, zajmujące się działalnością produkcyjną w zakresie małej poligrafii.

Wygraliśmy zdecydowanie indywidualnie i drużynowo Międzywojewódzki Konkurs Rachunkowości we Wrocławiu. Młodzież przygotowywała się pod kierunkiem mgr Danuty Ślęzak.

W każdym roku znaczące grupy młodzieży osiągały laury w olimpiadzie ekonomicznej, zdobywając tym samym indeksy na wyższe uczelnie.

Materiały do artykułu pochodzą ze szkicu monograficznego opracowanego na 50 lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946 – 1996.

 

ZSE716 3

 

Praca pedagoga szkolnego

 

Około 12 lat temu, na początku roku 2003/2004 organ prowadzący wyraził zgodę na zatrudnienie ?w szkołach ponadgimnazjalnych pedagogów szkolnych. W ZSE pomocą pedagogiczno–psychologiczną dla uczniów zajęła się pani Magdalena Kamion. Po roku pracy pedagoga okazało się, że kilka godzin nie wystarcza młodzieży, bo zmagają się z tak dużą ilością różnych problemów osobistych, rodzinnych i szkolnych, że zaistniała potrzeba zwiększenia nielicznych godzin na rzecz połowy etatu.
W roku 2006/2007 powstał cały etat dla pedagoga i obowiązki te do dzisiejszego dnia sprawuje Magdalena Kamion, która również koordynuje doradztwo zawodowe w szkole, przygotowując uczniów klas trzecich i czwartych do konkursów i olimpiady z tej tematyki. Warto zaznaczyć, że uczniowie pod okiem Pani Kamion osiągają liczne sukcesy w powiecie i w Polsce stając się finalistami? i laureatami wymienionych konkursów i olimpiady, rozsławiając szkołę.

 

 

Wspomnienie

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu wykształcił wiele roczników młodzieży, a także ukierunkował na dalsze kształcenie. Nasza szkoła jak magnes przyciągała młodych ludzi. Przychodzili z pokolenia na pokolenie, wciąż nowi i nowi uczniowie. Tak trafiłam i ja, mój syn, brat , bratanek. i tak było i jest, bo to jest szkoła pokoleniowa z bogatą przeszłością i przyszłością. Wspominam z uśmiechem, dlaczego ja wybrałam tę szkołę. Kiedy rozpoczął naukę mój brat, lekcje odbywały się na dwie zmiany i kończyły się późnym wieczorem. Często wyłączano światło, więc zawieszano zajęcia. Wtedy pomyślałam, że ja, będę kończyła lekcje podobnie. Niestety stało się inaczej. Jak pech to pech, zlikwidowano drugą zmianę. Czar krótszych lekcji prysnął. Jednak nie żałuję tego, bo szkoła była super. Poznałam wiele koleżanek i kolegów, chociaż moja klasa była żeńska. Obowiązkowo chodziło się w granatowych strojach szkolnych. Nakrycie głowy było też koloru ciemnego. Brat nosił niebieską koszulę i granatowe spodnie z lampasami.

Magnes szkoły działał. Po ukończeniu studiów trafiłam ponownie do „Ekonomika”, ale już jako nauczycielka, a później jako wicedyrektor i dyrektor szkoły. Młodzież, nadal w większości, przychodziła pokoleniowo. Teraz ja uczyłam kolejne pokolenia, mamy, dzieci, wnuki. I to jest wspaniałe, bo pokolenia, tradycja, to siła szkoły, to magia, która tkwiła w dyrekcji, nauczycielach, uczniach, a także w atmosferze wspólnego poszanowania. Nauczyciele, którzy mnie wcześniej uczyli stali się moimi kolegami i doradcami, za co im serdecznie dziękuję.

Przez kolejne lata, szkoła zmieniała swoje oblicze. Zmieniały się kierunki kształcenia i ich profile. Zmieniał się wygląd i estetyka szkoły. Pojawiły się między innymi nowe okna w budynku szkolnym. Następowała modernizacja placówki, powstawały nowe gabinety, pracownie wyposażone w nowocześniejsze pomoce dydaktyczne. Było to zasługą organu prowadzącego, wicedyrektorów, zaangażowanych nauczycieli, uczniów i ich rodziców w tym Rady Szkoły i Rady Rodziców.

Te wszystkie działania przekładały się na wyniki nauczania, które zawsze były wysokie. „Ekonomik” znalazł swoje miejsce w środowisku lokalnym, w regionie i na szczeblu krajowym. Cieszyły nas wszystkich sukcesy odnoszone przez uczniów na olimpiadach, konkursach, turniejach, na zawodach sportowych.

Szkoła należy do Fundacji Liceów Handlowo–Kupieckich i Klubu Szkół Aktywnych. 70 latka może pochwalić się nakręceniem filmu o szkole, przez kanał niemiecko – francuski ZDF-ARTE pod tytułem „Historie szkolne w Europie” wyemitowanym w Polsce, Niemczech i Francji. Prace szkoły dostrzegła także, Opolska Izba Gospodarcza nagradzając szkołę „Srebrnym Laurem” w dziedzinie umiejętności i kompetencji.

Wyrażam słowa wdzięczności i podziękowania moim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, uczniom i ich Rodzicom, za olbrzymie zaangażowanie, i wkład pracy. Szkoła jest tak dobra, jak dobry jest zespół ludzi w nim pracujących, a taki jest nasz brzeski „Ekonomik”.

 

Maria Pyra z domu Piotrowska
absolwenta z roku 1973
dyrektor w latach 2002 - 2007

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W sieci nie jesteś anonimowy.

wspomnienia kronika