wtorek, 26 stycznia 2021

AAA mogilnicka newsWraz z powstaniem Szkoły zorganizowano przy niej internat. Do 1950 roku mieścił się w budynku przy ul. Wolności. Z czasem został przekazany Zasadniczej Szkole Odzieżowej, z tym jednak, że 40 miejsc zarezerwowano dla uczniów Szkoły Handlowej Od 1954 roku, aż do wybudowania nowego budynku siedziba internatu mieściła się przy ul. F. Chopina.

W 1971 roku ze środków CZS „Samopomoc Chłopska” wybudowano i oddano do użytku piękny budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 (dawna nazwa ulicy – Świerczewskiego). W internacie przebywało stale około 250 wychowanków, dla których był on drugim, a dla wielu – jedynym domem.

 

Internatem kierowali:

  1. Zuzanna Żurakowska 1954 – 1965
  2. Irena Telichowska 1965 – 1966
  3. Gerard Jendrzejczyk 1966 - 1967
  4. Włodzimierz Skoryk 1967 – 1973
  5. Janina Kołkowska 1973 
  6. Władysław Potaż 1973 – 1978
  7. Stanisław Zawadzki 1978 – 2006

 

Życie każdej szkoły to poza nauką prowadzona jest działalność wychowawcza, zajęcia pozaszkolne, imprezy, uroczystości typu szkolnego jak apele, uroczystości państwowe, akademie, audycje, prelekcje, spotkania.

Prężnie działała spółdzielnia uczniowska, której opiekunami byli Henryk Mikołajczak, Michał Regner, Edward Michałek, Aleksandra i Mieczysław Mrowcowie, Piotr Rudnicki, Danuta Werman.

Wiele osiągnięć zanotowała młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Sportowym, którego opiekunami i trenerami byli: Leszek Gołębiowski, Irena Herdegen, Bronisław Bobeł, Anna Lityńska, Piotr Wojcieszek, Leon Tuczko i inni.

Do 1990 roku Szkołę opuściło 7 tysięcy absolwentów. Mamy przekonanie, że z naszej Szkoły wyszli młodzi ludzie przygotowani do zawodu, posiadający wiedzę ogólną, wartościowi członkowie społeczeństwa.

Wiem, że lata spędzone w szkole wspominają z rozrzewnieniem, z łezką w oku, bo młodość jest tylko jedna i doznania młodości rzutują na późniejsze dorosłe życie w myśl porzekadła „czym skorupka za młodu nasiąknie – tym na starość trąci”

Do napisania niniejszego artykułu posłużyłam się materiałem przygotowanym na 50 lecie Szkoły w latach 1946 – 1996.

 

Zofia Mogilnicka

 

ZSE Brzeg nowy

 

 

WSPOMNIENIE

 

„Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości
głęboko zakorzenionej w sercach i pamięci ludzkiej...″

 

Jubileusz 70-lecia to wspaniała okazja do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci. Trudno być obojętnym wobec miejsca w którym zostawiło się część życia. Wzruszenie bywa tym większe, jeżeli jest się absolwentką szkoły. Szkoła to nieustanne pożegnania i powitania. W obrazach z przeszłości smutek wciąż miesza się z radością. Taki jest jednak sens pracy z młodzieżą. Uczestniczyłam jako nauczycielka w największych osiągnięciach szkoły. Ze wzruszeniem przypominam sobie uczniów, których już wtedy można było nazwać osobami przedsiębiorczymi. Oni tworzyli historię szkoły. Szkoła może poszczycić się wieloma finalistami i laureatami olimpiad, turniejów i konkursów zawodowych. W 1993 roku po raz pierwszy w historii OWE do eliminacji centralnych zakwalifikowało się trzech uczniów ZSE w Brzegu: Marta Majgier, Aneta Sołtys, Małgorzata Wilk. Od 1998 roku brzeski Ekonomik zasłynął jako kuźnia gospodarczych talentów. Dariusz Rogotowicz w 1998 roku został laureatem szczebla centralnego OWE. W 1999 roku Łukasz Kaczyński został laureatem szczebla centralnego OWE a Edyta Długosz jej finalistką. W 2000 roku Anna Flis i Agnieszka Bolesta zostały finalistkami szczebla centralnego OWE. W 2005 roku finalistami szczebla centralnego OWE zostało aż 5 uczniów: Sylwia Czuba, Marcin Grzywna, Izabela Maj, Magdalena Makuch i Przemysław Wojdak. W 2009 roku finalistą OWE został Marcin Szymula. Znaczące osiągnięcia odnotowano również uczestnicząc w Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W 1997 roku Agnieszka Dziak zajęła 1 miejsce w finale. Organizatorem szczebla centralnego był Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. W 1998 roku Dariusz Rogotowicz został laureatem zajmując 1 miejsce. Zawody przeprowadzono we Wrocławiu. W 1999 roku 1 miejsce i miano laureata zdobył Łukasz Kaczyński. Turniej zorganizowano w Koninie. W 2004 roku laureatem Turnieju został Waldemar Wysocki. Turniej zorganizowano w Bydgoszczy. W szkole młodzież prowadziła miniprzedsiebiorstwa, które w rywalizacji konkursowej zajmowały wysokie miejsca na szczeblu centralnym. W 1996 roku uczniowie ZSE w Brzegu otrzymali III nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Moja Szkoła Szkołą Przedsiębiorczości” zajmując także IV miejsce w finałowym przeglądzie Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw w Warszawie.
W 2003 roku szkoła została odznaczona Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji przez Opolską Izbę Gospodarczą w kategorii: dla instytucji i organizacji wspierających rozwój gospodarki rynkowej.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu zdobył 2 miejsce w Polsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie „Tydzień e-Twinning Debiuty 2007”. Wielkie wyróżnienie sprawiło, że szkoła znalazła się w czołówce polskich szkół propagujących nowoczesne formy międzynarodowej współpracy.
W 2013 roku uczeń Przemysław Załugowicz został laureatem zajmując 1 miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.
W 2013 roku szkoła zajęła 1 miejsce w grupie laureatów w ogólnopolskim projekcie „Otwarta firma 2013” w module „Biznes przy tablicy” w kategorii Najaktywniejsze Szkoły Ponadgimnazjalne. Poprzez kontakt z doświadczonymi przedstawicielami różnych zawodów młodzież nauczyła się planować swoją przyszłą ścieżkę kariery.
Szkoła ma także znaczące osiągnięcia w sporcie na szczeblu powiatu, województwa i kraju.
Sukcesem jest także to, że wielu uczniów zaangażowanych jest w pracę Wolontariatu.

 

Irena Czerkawska
absolwentka i nauczycielka

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W sieci nie jesteś anonimowy.

wspomnienia kronika