wtorek, 26 stycznia 2021

ZSE Brzeg nowyRok szkolny 1947/48 przyniósł zasadniczą reorganizację szkół. Zostały one przekształcone ze szkół dla dorosłych na szkoły młodzieżowe. Liczba uczniów wzrosła do 125.

Utworzono Państwowe Gimnazjum Handlowe, do którego przyjmowano uczniów po ukończeniu 6 klas szkoły podstawowej, a także 2 letnie Liceum Spółdzielcze dla kandydatów po IX klasie Liceum Ogólnokształcącego. W kolejnym roku 1948/49 rozpoczęło działalność 3 letnie Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe, zaś liczba uczniów we wszystkich typach szkół wynosiła 509 osób. Prężnie rozwijający się ruch spółdzielczy zgłaszał coraz większe zapotrzebowanie na wykształcone kadry. To przede wszystkim powodowało powstanie w kolejnych latach nowych typów szkół i specjalności:

1950/51 – Państwowe Technikum Administracyjno–Gospodarcze

- Państwowe Liceum Administracyjno–Gospodarcze II stopnia na podbudowie IX klas Liceum Ogólnokształcącego
- Państwowe Liceum Administracyjne I stopnia
- Państwowe Liceum Spółdzielcze II stopnia

1951/52 – Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego
- Liceum Administracyjno Handlowe I stopnia

Dalszy dynamiczny rozwój Szkoły datuje się od roku szkolnego 1953/54, kiedy to organem prowadzącym Szkołę została Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie, sprawując tą funkcję aż do 31 grudnia 1989 roku.

W tymże 1953 roku kronikarz Szkoły zapisał między innymi „z chwilą objęcia patronatu nad szkołami przez Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" ich baza materialna ogromnie się polepszyła, dzięki czemu można było odpowiednio urządzić i wyposażyć pracownię chemiczną, fizyczną, oth i gabinet PW. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że np. do roku 1953 gabinet chemiczny mieścił się w jednej niewielkiej szafie, a towaroznawczy dysponował tylko kilkoma próbkami ziarna zbożowego i paroma tablicami. Również znikomą ilością pomocy naukowych dysponował nauczyciel fizyki, a do nauki o handlu nie było ich w ogóle. Dopiero dzięki finansowej pomocy Centrali Rolniczej w Warszawie oraz inicjatywie poszczególnych „przedmiotowców” urządzono nowocześnie pracownie zaopatrując je w niezbędne do nauki pomoce naukowe.”

Rok szkolny 1953/54 rozpoczyna ponad 40 letni okres w działalności w ramach Szkoły, Wydziału Zaocznego dla Pracujących. Wydział ten przechodząc różne przekształcenia funkcjonuje do dnia dzisiejszego, ciesząc się dobrą opinią i wielkim zainteresowaniem słuchaczy – tych wszystkich, którzy z różnych względów nie zdobyli wykształcenia w szkołach młodzieżowych.

Typy szkół funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” w dalszych dziesięcioletnich odstępach czasu:


1966/67 - Szkoła Młodzieżowa - Technikum Ekonomiczne – 10 oddziałów

- Spółdzielcza Szkoła Ekonomiczna – 3 oddziały
- Zasadnicza Szkoła Handlowa – 2 oddziały
Łączna liczba uczniów 562
- Wydział Zaoczny - Technikum Ekonomiczne - 7 oddziałów
- Zasadnicza Szkoła Handlowa – 2 oddziały
Łączna liczba słuchaczy 330


1976/77 - Szkoła Młodzieżowa - Liceum Ekonomiczne – 6 oddziałów

- Liceum Zawodowe 4 oddziały
- Policealne Studium Spółdzielcze 2 oddziały
Łączna liczba uczniów 451
- Wydział Zaoczny - Liceum Ekonomiczne - 8 oddziałów
- Policealne Studium Spółdzielcze – 2 oddziały
Łączna liczba słuchaczy 322


1986/87 - Szkoła Młodzieżowa - Liceum Ekonomiczne - 6 oddziałów

- Liceum Zawodowe - 4 oddziały
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 oddziały
Łączna liczba uczniów 373
Wydział Zaoczny - Liceum Ekonomiczne 4 oddziały
- Średnie Studium Zawodowe 2 oddziały
- Policealne Studium Zawodowe 2 oddziały
Łączna liczba słuchaczy 171

 

Materiał zawarty w tym artykule pochodzi ze szkicu monograficznego opracowanego na 50 lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946 – 1996, oraz Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W sieci nie jesteś anonimowy.

wspomnienia kronika