piątek, 12 sierpnia 2022

IMG 8909Przed paroma laty pisałam cykl artykułów o historii Szkoły Podstawowej nr 1, która otworzyła swoje podwoje tuż po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku – jako pierwsza szkoła w Brzegu.

Wybrałam Jedynkę dlatego, że w tej szkole uczyła moja teściowa Eugenia Mogilnicka, nauczycielka matematyki w latach 1951-1964. Pracowała tam do śmierci. Do tej szkoły chodziły nasze obydwie córki: Elżbieta i Krystyna. Moja teściowa zawsze dobrze mówiła o szkole, nauczycielach. Ta wspaniała kobieta ciepło wypowiadała się o kierowniku Jakubie Jurku, o swoich koleżankach np. o pani Helenie Zwiernickiej, która przeżyła teściową prawie o 50 lat, i która była najdłużej żyjącą nauczycielką na Opolszczyźnie. Miałam zatem sentyment i pełne zaufanie do szkoły. Jedynka przez długie lata była tą szkołą w mieście, która miała największą ilość uczniów i równocześnie ograniczone warunki lokalowe, bowiem usytuowana jest przy ul. Bolesława Chrobrego, gdzie rozwój szkoły pod względem lokalowym jest wręcz niemożliwy. Mimo to szkoła ma bardzo dobrą opinię, jest chętnie wybieraną placówką dydaktyczną przez rodziców.
Z dniem 1 września 1986 roku pracę nauczycielki rozpoczyna Dorota Majewska, która jest absolwentką Studium Nauczycielskiego o kierunku nauczanie początkowe w Brzegu - szkoły - jednej z lepszych szkół nauczycielskich, pozwalającej absolwentom osiągnąć prawdziwy kunszt zawodowy, posiadać bogaty warsztat pracy.
Pani Dorota kształci się dalej. Kończy Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu (dzisiejszy Uniwersytet Opolski) o kierunku nauczanie początkowe. Następnie studia podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie Placówkami Edukacyjnymi w Wyższej Szkole „Edukacja„ we Wrocławiu, Diagnozę Kliniczną z Psychoterapią w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie z filią we Wrocławiu. Jej pasją staje się psychologia dzieci i młodzieży. Kończy dwa kierunki studium w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii: Terapię Dzieci i Młodzieży oraz Psychologię Sądową. Jest potem biegłym sądowym i członkiem zespołu wsparcia ds. przemocy. Jako dopełnienie edukacji prorodzinnej kończy kurs wychowania do życia w rodzinie. Jest również pasjonatką ekologii - kończy Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. Jakie to szczęście dla szkoły, że taka osoba, chłonna wiedzy i jednocześnie człowiek o cudownym sposobie bycia i kulturze osobistej trafiła do szkoły nr 1.
Nie mogło to nie zostać zauważone. Po 16 latach pracy jako nauczyciel na prośbę grona pedagogicznego przystępuje do konkursu i zostaje dyrektorem w roku szkolnym 2002/03. Przemienia szkołę w aspekcie jakościowym i bazowym. Reforma oświaty w roku szkolnym 2017/18 stawia nowe wyzwania.
Jako dzieło 17 lat na stanowisku dyrektora realizuje zadania odnowy szkoły i wprowadzenia w nowe realia.
W całej szkole jest nieskazitelnie czysto, porządnie w oknach kwiaty, gazetki ścienne prezentujące osiągnięcia uczniów w ogromnej ilości i dziedzinach. Nie pytałam, ale wiem ,że Pani dyrektor Dorota Majewska myśli: Moja szkoła świadczy o mnie. Obydwie są dzisiaj piękne : szkoła i cudowna Pani Dyrektor.
Pani dyrektor Dorota Majewska to taka zastępcza mama dla 442 uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Brzegu. Od roku 2017/18 połączono bowiem obie szkoły i obecnie funkcjonują jako PSP1 w dwóch budynkach.
Trudne zadanie? Owszem bardzo, ale wybór padł na osobę niezwykle energiczną, kompetentną, wspaniałego pedagoga, kochającego młodzież a oni ją. Pani dyrektor, kiedy wychodzi na korytarz szkolny w budynku przy ulicy B. Chrobrego, gdzie są klasy 1-5 i w budynku przy ul. Monte Cassino, gdzie są klasy 6-8 i 3 gimnazjum, każde dziecko chce się przytulić, porozmawiać, uśmiechnąć do Pani dyrektor. Widziałam to osobiście przy każdym pobycie w szkole - dzieci garną się do niej. Każde dziecko chce poczuć ciepło emanujące od tej cudownej osoby. Przy tym Pani Dorota to bardzo elegancka i obdarzona urodą kobieta. Urodę zewnętrzną i wewnętrzną. Zaraża optymizmem, ciepłem. Traktuje swoje obowiązki niezwykle poważnie, jest również skromna. Po połączeniu szkół szybko zorientowała się z jakich środowisk pochodzą dzieci, które wymagają wsparcia, szczególnej pomocy, opieki. Stąd takie osiągnięcia.

Ze starej Jedynki ku XXI wiekowi 

 • Remont stołówki szkolnej oraz likwidacja pieców węglowych i utworzenie zaplecza dla „cateringu’ oraz sali do wydawania posiłków.
 • Remont wszystkich gabinetów (klas), utworzenie klas i pracowni z dostępem do Internetu wraz z wyposażeniem sal w nowoczesne technologie informatyczno – komunikacyjne takie jak:
  • projektory,
  • tablice interaktywne.
 • Zostało utworzone centrum multimedialne przy szkolnej bibliotece.
 • Przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego wraz z  zapleczem gospodarczym.  Zakupione zostały nowe meble, sprzęt komputerowy, drukarki  oraz kserokopiarka.
 • Utworzono świetlicę „Sala zabaw Radosna Szkoła” jako dodatkowe miejsce do realizacji zajęć ruchowych.
 • Przeprowadzono remont toalet w trakcie trwającego roku szkolnego, który trwał przez 6 – miesięcy. W efekcie czego  zostały otwarte nowoczesne toalety w dawnych piwnicznych toaletach  oraz na I piętrze dla uczniów naszej szkoły. W w/w toaletach została częściowo wymieniona instalacja OC oraz została doprowadzona ciepła woda w umywalkach.
 • Zostały  pomalowane korytarze i klatki schodowe w szkole.
 • Powstały  nowe gabinety dla administracji szkoły , pedagoga i świetlicy.
 • Pomalowana została sala gimnastyczna w której odbył się remont parkietu oraz odbyła się renowacja sprzętu sportowego.
 • Zorganizowane zostało, także zimowisko dla dzieci ze szkoły i miasta  „Nauka jazdy na nartach”.
 • Wykonano cyklinowanie w dwóch salach w budynku przy B. Chrobrego oraz    Bohaterów Monte Cassino.
 • Również odbyło się uroczyste otwarcie boiska lekkoatletycznego przy Bohaterów Monte Cassino 14 .  
 • Powstał także projekt na boisko przy budynku  B. Chrobrego 13 (jest to już trzeci projekt z kolei).
 • Utworzono  gabinet wicedyrektora oraz nowoczesnego sekretariatu szkoły. 
 • Zakup mebli, sprzętu komputerowego, kserokopiarki, utworzenie sieci WiFi oraz innych sprzętów potrzebnych do pracy w/w gabinetach.
 • Modernizacja świetlicy szkolnej służąca uatrakcyjnieniu zajęć uczniów i wyposażenie drugiego pomieszczenia do interaktywnych zabaw dywanowych oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne i nowoczesne mebelki jak i pomoce sensoryczne.
 • Utworzenie gabinetu logopedycznego i wyposażenie jego w potrzebne pomoce specjalistyczne tj. pomocy logopedycznych oraz programów komputerowych.
 • Utworzenie zaplecza administracji przy budynku Bohaterów Monte Cassino 14 i doposażenie w sprzęt komputerowy.
 • Wyposażenie wszystkich gabinetów  w sprzęt multimedialny i e-dziennik.
 • Stworzenie miejsc wypoczynku dla uczniów w ramach realizacji innowacji „Doradztwo Zawodowe” w budynku przy Bohaterów Monte Cassino 14.
 • Utworzenie i wyposażenie sali do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Utworzenia radiowęzła, a tym samym „Szkolnego Radia Jedynki”.
 • Utworzenie Sali zajęć artystycznych przy budynku B. Chrobrego 13 „Sprawne rączki”.
 • Racjonalne gospodarowanie mieniem dzięki czemu sfinansowana została ogromna ilość zadań poprzez pozyskiwanie środków finansowanych z wynajmu pomieszczeń.
 • Zakupiono  nowoczesny sprzęt   Biofeedback oraz urządzenie do terapii sensorycznej.
 • Doposażenie zasobów biblioteki w ramach realizacji ministerialnych  programów „Narodowy Program Czytelnictwa”.
 • Wyposażenie szkoły w sprzęt pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach WOŚ.

 

***

Najchętniej piszę o ludziach o wybitnej osobowości. Wybrałam Dorotę Majewską bo do takiej kategorii ludzi należy. Na to miano zapracowała sobie rzetelną pracą. Robi to co kocha i nigdy nie chwali się sobą lecz swoimi ukochanymi uczniami, gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły.

wspomnienia kronika