poniedziałek, 27 czerwca 2022

ogonekandrzejPozwoliłem sobie na kolejne wykorzystanie metody ?zaznacz ? kopiuj ? wklej? do udokumentowania merytorycznej pracy radnych klubów ?PiSoP? - przewodniczący Marek Zwierzyński i ?LiD? - przewodniczący Paweł Ciszewski.

Nie uwzględniałem w pierwszej części obecnych: Krzysztofa Pietrzaka z listy LiD, Ireny Mazurkiewicz z listy PiS i Kazimierza Kozłowskiego z listy SPP, ponieważ nie są członkami wymienionych klubów. Pominąłem wystąpienia radnych podczas dyskusji nad uchwałami dotyczącymi spraw organizacyjnych i proceduralnych. Życzę przyjemnego czytania, a odważnych odsyłam do oryginałów protokołów na stronie www.brzeg.pl. Niewiele tego, ale coś ostatnio sporządzanie protokołów z sesji mocno spowolnione i RM nie przyjęła jeszcze protokołu z sesji sierpniowej.

Andrzej Ogonek


Sesja 22 maja 2007 r.


Uchwała w sprawie udzielenia pomocy na remont budynku wpisanego do rejestru zabytków ul. Sukiennice 5
Radny Ryszard Wirga dodał, że nie chodzi o uzupełnienie ubytku cegły, tylko o wymianę cegły z wyeksponowaniem lica.
Radny Bartłomiej Tyczyński zapytał, o jaki budynek chodzi?

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na nieudzielanie odpowiedzi i bezskuteczne załatwienie sprawy przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu
Radny Bartłomiej Tyczyński zapytał, jakim cudem najemcy garażu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu prawa własności, jeśli został on postawiony nielegalnie?
Przewodniczący Komisji GKMiOŚ Ryszard Wirga wyjaśnił, że Pani Helena Dawidowicz może wykupić przedmiotowy garaż na zasadach rynkowych tj. najpierw musi wykonać operat szacunkowy i dopiero na jego podstawie może wykupić obiekt.


Sesja 22 czerwca 2007 r.


Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli          nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzeg
Radny Ryszard Wirga obawia się, że uchwalając dzisiejszy projekt, gdzie znajdują się maksymalne stawki, przewoźnik za jakiś czas podwyższy obecne stawki do właśnie maksymalnych.
Radny Ryszard Wirga stwierdził, że oczywiście zawsze można zmienić przewoźnika, ale nie wiadomo, czy taki przewoźnik technicznie będzie przygotowany do przejęcia śmieci np. ze Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA, która stanowi ? zasobów w Brzegu.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Brzeg

Radna Maria Ciż zaproponowała, aby w § 3 lit ?b? sformułować tak zapis, żeby wychowankowie domu dziecka z Brzegu nie musieli wracać do swoich rodzinnych domów, tylko otrzymywali mieszkanie z urzędu.
Radny Ryszard Wirga oświadczył, że Komisja GKMiOŚ podziela propozycję radnej Marii Ciż.
Radna Maria Ciż wyjaśniła, że chodzi jej o to, aby każde dziecko wychodzące z Domu Dziecka otrzymało mieszkanie, a nie musiało wracać do domu rodzinnego, jeśli tego nie chce. W związku z tym zgłosiła wniosek o wykreślenie z tego podpunktu wyrazów ?i nie mają możliwości zamieszkiwania w dotychczasowym miejscu stałego zameldowania lub innym lokalu?.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu ?Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Brzeg na lata 2003 ? 2007?
Radny Paweł Ciszewski poprosił o podanie, jakie Burmistrz ma widełki do podwyższenia stawki czynszu, jeśli my ustalimy czynsz na starym poziomie.
Radny Bartłomiej Tyczyński zwrócił uwagę, że nawet, jeśli Rada nie przyjmie dzisiaj tej uchwały to i tak Burmistrz będzie mógł podnieść czynsz bez naszej zgody do 4,60 zł.

Uchwała w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg obejmującej działkę nr 976 położoną w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej (pod hotel przy amfiteatrze)
Radny Bartłomiej Tyczyński zwrócił uwagę, że Euro 2012 będzie jedynie powodem wybudowania tych hoteli, ale to nie oznacza, że w późniejszym czasie nie będą z niego korzystać turyści.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto
Radna Maria Ciż zapytała, czy to prawda, że teraz nie można żądać faktury za zakupioną rzecz, która została napisana we wniosku?
Przewodniczący RM Mariusz Grochowski poinformował, że z dwóch szkół, jakie zna: w PSP nr 3 zajmują się tym wychowawcy, a w PG nr 3 zajmuje się tym pani ze świetlicy.

Komentarze   

 
# PK 2007-09-19 18:40
Pozwoliłem sobie na kolejne wykorzystanie metody "zaznacz - kopiuj - wklej" do udokumentowania merytorycznej pracy radnego Ogonka. Żeby nie zanudzać krótki (jak jeden z nicków ;-) radnego ) "wyciąg" jego pracy "tfurczej". Niestety, nie będzie go w protokole sesji. Tam nie umieszcza się tych "merytorycznych uwag" ... a szkoda
"... Wolne wnioski i informacje. Radny Ogonek odniósł się do, jak to określił, trwającej "afery stołkowej". Złożył propozycję o następującej treści: "... Składam konkretną propozycję, pod jednym wszakże warunkiem, że propozycja zostanie przyjęta. Składam propozycję, że ja, radny Jerzy Podgórski i radny Kazimierz Kozłowski przesuniemy się o jedno miejsce, o ile pan radny Marek Zwierzyński przesunie się w ślad za nami. I problem zostanie rozwiązany. To, że pan radny Marek Zwierzyński nie będzie siedział z własnym klubem to już jest jego wybór, bo miejsce przy własnym klubie w tej chwili no ... jest to miejsce, które zajmuje w tej chwili radny Grzegorz Surdyka. Ale żeby nie robić z tego problemu, nie biegać po mediach z głupimi wypowiedziami. Bo niektóre z nich są po prostu głupie, moim zdaniem, to taką propozycję przedstawiam i oczekuję odpowiedzi...". Radny Marek Zwierzyński stwierdził tylko, że “... sprawa jest mało poważna, żeby zajmować punkt w obradach". Oświadczył, że nie będzie się do tego w tej chwili odnosił...."
więcej na www.panorama.info.pl
Paweł Wojciech Tytus Kowalczyk
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Dziennikarzyna 2007-09-19 18:40
Hehehe.... dobre? Tylko nie odnaleziono sensu... Gdzie twe wypowiedzi, (prze)radny? Czyżby za krótkie?
Co chcesz tym udowodnić? I komu? Może zamiast wyszukiwać haków na kolegów z rady, niczym wiesz kto, sprawdziłbyś swoją elokwencję zawartą w protokołach posesyjnych? A może zająłbyś się wdrażaniem w życie swoich jedynie słusznych pomysłów? A może w kocu znalazłbyś jakąś robotę? Ale jak nie chcesz, to trudno! Nikt nie lubi się zmuszać. Miłej zabawy..;-)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# przeradny 2007-09-19 19:47
Szanowny Panie PWT Kowalczyk. Uprzejmie donoszę, że niewłaściwie podzielił Pan na zdania mą sesyjną wypowiedź. Odpowiedni fragment powinien być zapisany następująco: Ale, żeby nie robić z tego problemu, nie biegać po mediach z głupimi wypowiedziami, bo niektóre z nich są po prostu głupie, moim zdaniem, to taką propozycję przedstawiam i oczekuję odpowiedzi..." Oczywiście moim zdaniem takie jedno długie zdanie wygłosiłem. Ponieważ zaś w tej jak i w wielu innych sprawach wykazuje Pan wyjątkową jednostronność, nie mam zamiaru prowadzić tu z Panem jakiejkolwiek polemiki. Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Dziennikarzyna 2007-09-19 20:02
Hej, przeradny, trzeba było uprzedzić, że np. przecinek będzie, albo wyjątkowo długie zdanie... (bo słyniesz z takich zdanek przecież), bo chyba tylko przecinkiem różni się to, co pisał PK i to co napisaleś ty? A może zabawimy się w "Znajdż dziesięć szczegółow różniących oba zdanka...";-)
I jeszcze uwaga: Moim zdaniem, PWTK nie za bardzo wyraził chęć do dyskusji z tobą, więc twoje "nie mam zamiaru" jakoś nie pasi tutaj zazbytnio. No i ta jednostronność dość mnie ubawiła... i szczerość w innym temacie, co to niby przeciwko tobie się obraca...;-)
A wiesz, że "szczerość popłaca", a "prawda zawsze się obroni", tylko "kłamstwo ma krótkie (upsik) nogi"....
Twoja wyjątkowa szczerość i obiektywność i troska o dobro miasta i dobre chęci (wiesz, co chęciami jest wybrukowane?)i jedynie słuszne zdania - powalają mnie na kolana, coraz niżej i niżej...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# niekumaty 2007-09-20 00:04
Kompletnie nie rozumiem tekstu p.Ogonka i o co mu chodzi ? Przecież wypowiedzi radnych śą ich zdaniami w danej sprawie, a nie występuja oni w imieni swoich klubów. Natomiast ocena ich wystapień jest sprawą indywidualną każdego wyborcy i nie musi p.Ogonek nam je przedstwiać, bo sami umiemy czytać protokoły z sesji.
A moze to dalszy żal, że nie jest juz przewodniczącym - choć sam się do tego przyczynił?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# PK 2007-09-20 10:01
Drogi Andrzeju Ogonku (omyku, przeradny, krótki ...itd?)
Nie musisz prowadzić ze mną polemiki. Na marginesie, moim zdaniem, Ty nie prowadzisz polemiki z nikim. Ty oświadczasz, apelujesz, zauważasz i stwierdzasz. Czasami metodą "zaznacz - kopiuj - wklej". Moja "jednostronność " w porównaniu z Twą "wiem najlepiej i mam rację" wypada bladziutko. Rozpętujesz awanturę "stołkową" w radzie, a potem masz pretensję, że o tym się pisze. Może warto czasem pomyśleć zanim coś się "oświadczy i zaapeluje".
Pozdrawiam
Paweł
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# brzeżanin 2007-09-20 15:46
Czekam na Pana odpowiedź Panie Radny Ogonek.
Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# fuks 2007-09-21 21:33
do PK. Panie Korycki co się pan tak mądrzysz. Jeszcze nie słyszałem pana wypowiedzi konstruktywnych sensownych, wiążących na Radzie. Pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Dziennikarzyna 2007-09-21 21:40
Kto to jest PK? Otóż, nie sądzę, że to pan Korycki, fuksie... I zostawże go w spokoju! Chłop powie, jak będzie miał coś do powiedzenia. A gadać byle gadać - to inni spokojnie wyrabiają normę, o ile nie ponad za całą Radę!
A Kowalczyk mógłby sie normalnie podpisywać, skoro już chce, a nie wprowadzać ludzi w błąd! I narażać na komentarze wszystkich brzeskich Pawłów K.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

ogonek na pasku