czwartek, 19 maja 2022

ogonek andrzej nr1Za dwa tygodnie mamy sobie wybierać nowy parlament. Szkoda więc trochę miejsca w gazecie by moje bazgroły na jej łamy wciskać. Ale może jednak warto, by takie rzeczy, jak to co wyczytałem ostatnio w internecie, w przyszłości się nie zdarzały.

 

Moim okiem 

 

W ostatnich latach nasze szkod(l)nictwo przeżyło szereg „reform” mających we wspaniałych wizjach rządzących je wprowadzić ba nawet nie do europejskiej ale światowej czołówki. I oto co wyczytałem kilka dni temu w sieci: 55% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uznało, że można dzielić przez zero. Tu wytłumaczyć muszę, że edukacja wczesnoszkolna to klasy I do III szkoły podstawowej. Kto ciekaw więcej na ten temat niech sięgnie do internetu - TUTAJ. Tym, którzy jak ja nieco starzy już są przypomnę, a młodym radzę zapamiętać krótki wierszyk niegdyś nam do głowy wbijany: pamiętaj cholero nie dziel przez zero

A jakie są efekty takiego nauczania? I tu znów przypadkiem natrafiłem na ciekawostkę matematyczną. Gdy ogłasza się przetarg, którego wynik ma zależeć od kilku kryteriów, każdemu z nich przyznaje się tak zwaną wagę wyrażoną w procentach. Suma tych wag musi oczywiście wynosić 100 %, a ocena najlepszej oferty nie może 100 punktów przekroczyć, gdy oferta w każdym kryterium jest najlepsza. Ale gdy przeczytałem w pewnym ogłoszeniu o rozstrzygnięciu przetargu, że najlepsza oferta osiągnęła 110 punktów, przyznam, że zwątpiłem w siebie. Sięgnąłem więc głębiej do opisu kryteriów oceny ofert. Tam w tak zwanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyczytałem: 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 1) Cena brutto – waga 90 %  2) liczba przekazanych zdjęć z uroczystości – waga – 10 %. Wygląda na to, że wszystko gra, nieprawdaż. Ale dalej czytamy:  3. Maksymalna ilość małych punktów dla poszczególnego kryterium wynosi 100 pkt. 4. Małe punkty przyznawane będą w następujący sposób: 1) Cena brutto (i to pominę, bo jest poprawny wzór) 2) Liczba przekazanych zdjęć z uroczystości – Z:  a) 50 zdjęć – 0 pkt, 100 zdjęć – 50 pkt, 150 zdjęć – 100 pkt, 200 zdjęć – 150 pkt, 250 zdjęć – 200 pkt.  I widać od razu, gdzie psa pogrzebano. Przecież 10 % z 200 punktów to 20 punktów i dodane do 90 % ze 100 punktów to razem 110 punktów. Rzeczywiste jednak wagi tych kryteriów to 81,(81) % za cenę i 18,(18) % za fotki. Piszący te warunki nie dostrzegł oczywistej sprzeczności między zapisem punktu 3 i 4 2). Pewnie zgodnie ze znanym dowcipem o tworzeniu prawa nie myślał co pisał, bo pisał.  Ale gdy już w tych elektronicznych papierach się grzebałem to znalazłem kolejną ciekawostkę w opisie przedmiotu zamówienia. Taką: Wykonawca przeprowadzi akcję informacyjno – promocyjną zamknięcia Projektu. Zadanie to polega na opublikowaniu artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej i wojewódzkiej. Prasa lokalna: - Panorama Powiatu (Brzeg) […] - Kurier Brzeski.  Poczytać to wszystko w sieci można - TUTAJ. Te wykropkowane, to gazety lokalne spoza Brzegu. Dlaczego one? Bo przetarg ogłosiła nasza „śmieciowa” firma z siedzibą w Gaci a dotyczył organizacji uroczystości zamknięcia Projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”. Chociaż z Gaci do Brzegu wydawałoby się rzut kamieniem tylko, to jakoś „śmieciowi” urzędnicy nie dostrzegli, że Kuriera Brzeskiego od około 4 lat już nie ma i kasę na sponsoring przez 0 podzielili. Ciekaw jestem wyniku.

 

 

Andrzej Ogonek

 

Dodaj komentarz

ogonek na pasku