poniedziałek, 27 czerwca 2022

and ogonekPo raz kolejny w najbliższy piątek 25 października rajcy decydować mają o wysokości śmieciowych opłat. Co więcej w porządku obrad sesji są aż dwa projekty uchwał w tej sprawie.

 

 

Moim okiem 

 

Pierwszy zachwalany przez "tubę burmistrza" autorstwa rajców PiS, SLD i SPP oraz drugi, przygotowany przez radnych PO oraz Stowarzyszenia Młody Brzeg. Pierwszy projekt powtarza błąd zawarty w obecnie obowiązującej uchwale z 2 września. Nie wytrzymałem więc i wychodząc nieco z roli obserwatora ratuszowych scen skierowałem do RM wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jeśli RM nie zareaguje, uchwałę zaskarżę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To samo zrobię, jeśli rajcy znów "większością a nie mądrością" uchwalą pierwszy z projektów. A tak być może, gdyż na pomoc przyszedł im sam tatuś miasta, przygotowując dwa dodatkowe projekty uchwał, konieczne do wprowadzenia tegoż w życie. Poniżej treść mojego wezwania:


W E Z W A N I E

Na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym niniejszym wzywam Radę Miejską Brzegu do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XLIII/217/13 z 2 września 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Określone w uchwale stawki opłat ustalono z naruszeniem zasady ekwiwalentności świadczeń wzajemnych oraz zasadą równości obywateli wobec prawa i zakazie ich dyskryminowania w życiu społecznym.

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą ustalono miesięczne stawki opłat w kwocie 32 zł od osoby w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów oraz 16 zł w przypadku zbiórki selektywnej. Jak wynika z wielu publicznych wystąpień w trakcie dyskusji nad wysokością opłat, miesięczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie powinny być wyższe niż 520.000 zł. Po podzieleniu tej kwoty przez liczbę mieszkańców (36.361) daje to kwotę 14,30 zł. Oznacza to, że stawka 16 zł od osoby przy selektywnej zbiórce powinna w całości zabezpieczyć koszty funkcjonowania systemu. Zastosowanie zatem wobec osób nieprowadzących selektywnej zbiórki odpadów stawki dwukrotnie większej nosi znamiona naruszenia zasady ekwiwalentności świadczeń wyrażonej w art. 487 i następnych kodeksu cywilnego a także narusza wprost art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przewidziana ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obniżka stawki opłaty w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie może być podstawą do dowolności rady gminy przy określaniu stawek opłat. Odwrotnie to stawka ekwiwalentna dla nieselektywnej zbiórki odpadów powinna stanowić bazę od której gmina udziela ulgi mieszkańcom prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
Reasumując, powyższe w pełni uzasadnia niniejsze wezwanie.


Dodatkową atrakcją tej sesji będą dwa projekty uchwał o obniżce pensji burmistrza i diet radnych. Podpisali się pod nimi Grzegorz Surdyka (Stowarzyszenie Młody Brzeg), Grzegorz Chrzanowski i Jarosław Rudno-Rudziński (PO) oraz Jan Pikor (Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej). Wygląda na to, że obrady mogą być ciekawe i warto do pięknej ratuszowej sali się pokwapić. Rajcy startują tradycyjnie o 10.00. Zapraszam.

 

Komentarze   

 
# Karina 2013-10-24 09:32
pan Andrzej jak zwykle KONKRETNIE. Brawo!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Lenin 2013-10-24 09:45
ze specjalną dedykacją dla burmistrza

...Jestem z Was bardzo, bardzo zadowolony Towarzysze, wszechwładni przedstawiciele nomenklatury, zrobiliście z tego kraju taki pierdolnik, ze nawet nam, starym komunistom się to nie udało. Chaos jak się patrzy w każdej materii i dialektycznie istne mistrzostwo. Jestem z Was dumny i spokojny o przyszłość. Zdumiewa, że tak skutecznie skłóciliście Polaków, którzy w każdej sprawie skaczą sobie teraz do gardła i z poświęceniem robicie wszystko, aby śmiano się z nich na całym świecie. Jestem też pełen uznania, że dzięki waszej ofiarności Polacy tracą poczucie godności.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Lenin 2013-10-24 09:49
Ekonomicznie też sobie poradziliście, w feudalizmie chłop oddawał panu dziesięcinę, a wy zabieracie w formie ZUS, VAT, akcyzy, najdroższego w Europie gazu itd. około 70% ich zarobków, czyniąc ich dziadami i zmuszając wiele najproduktywnie jszych, a więc groźnych dla władzy jednostek, do emigracji. Najśmielsze me oczekiwania przeszło również rozbudowanie administracji w tak małym kraju do grubo ponad 400 000 etatów, kilkudziesięciu tysięcy radnych też jest do pozazdroszczeni a to słuszna zarzynająca gospodarkę decyzja.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Lenin 2013-10-24 09:50
Widzę, że wysunęliście też odpowiednie nauki co do ich odwagi, bo cytując tego ich Fredrę nie rozumieją już, że "Naród, który nie ma siły i woli powiedzieć łotrom, że łotry, nie wart być narodem". Pośmiertnie ofiarowuję Wam order imienia mego, noście go dumnie, a po kolejnych wygranych tych ich "wyborach" ściśnijcie im dupska tak, aby nie milion jak teraz, a pięć milionów polskich dzieci głodowało. Niech szczaw wyda się im ambrozją, a wszystkim rodzinom wychowywanie dzieci torturą. Siedzący u mej prawicy, uśmiechnięty Towarzysz Stalin prosi Was - zabierzcie im też bezpieczną emeryturę, niech zagrożeni skomlą u Waszych drzwi o jałmużnę, zabierzcie każdemu pracę, niech zasiłek zastąpi im płacę, a będą Was wielbić za każdy ofiarowany grosz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# pac 2013-10-24 10:07
a co na to burimistrz i jego pałkownik z panoramy? moze jakis list otwarty do narodu brzeskego? Ludzie! skladajcie sie na smieci, bo ja nie wyżyje za 200.000 złotych rocznie!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

ogonek na pasku