poniedziałek, 27 czerwca 2022

and ogonekPo tekście sprzed dwóch tygodni o październiku ze śmieciami za friko, jeden z czytelników zamieścił taki wpis na moim blogu.

 

Z wieży ratusza

 

Proszę się przyjrzeć jeszcze nagłemu porozumieniu burmistrza z prezesem zgody. Otóż nagle, podkreślając swoją łaskę i dobre intencje podsuwają mieszkańcom do podpisania upoważnienia, z których wynika, że mieszkańcy budynków zgody, będą należności za śmieci wpłacać na specjalnie utworzone konto do OSTATNIEGO DNIA każdego miesiąca. Ostrzegają, że spóźnionych składek nie odprowadzą na czas i będą odsetki. Pytanie: co oni będą robić z tą kwotą przez 15 dni kolejnego miesiąca? Bo taki jest termin zapłaty za dany miesiąc. Tym oto sposobem mieszkańcy budynków zgody nie skorzystają z cudownej promocji i zapłacą podwyższone stawki za wszystkie 4 miesiące. A sam radny B. T. na forum radził i wyliczał, że mieszkaniec Brzegu do końca roku po tych stawkach zapłaci tylko 2 razy. Jak widać, nie każdy.
Faktycznie i w mojej euroskrzynce taki dokument znalazłem, natomiast moja córka odczytała umieszczoną na klatce schodowej informację Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego, 100 % spółki miasta (nie mylić z Zarządem Nieruchomości Miejskich administrującym mieszkaniami komunalnymi), że opłaty za październik należy wnieść do końca tegoż miesiąca. Ale na oficjalnej internetowej stronie miasta znajduje się taki wpis:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, należy wnosić w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który dokonywana jest opłata (np. do 15 listopada za miesiąc październik). Opłatę można wnosić na konto Urzędu Miasta: Bank Gospodarki Żywnościowej, konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0269 2520 z dopiskiem ? opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić również kasie Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.30 (z przerwą od 11.00 do 11.30).
Nie wie lewica, co czyni prawica? Mało mnie to obchodzi. Podane przez SM ZGODA konto bankowe też jest inne, niż wskazane na internetowej stronie miasta. Moja rada prosta. Zapłać za październik w listopadzie na konto wskazane przez miasto a w przesłanym przez SM ZGODA upoważnieniu-oświadczeniu przekreśl wpis o terminie wpłat i wpisz: "Opłata wnoszona będzie w terminie wskazanym w paragrafie 4 uchwały Rady Miejskiej Brzegu nr XLIII/273/13 z 02.09.2013 r. na konto Urzędu Miasta."
Czyż bowiem my, mieszkańcy blokowisk mamy być owieczkami do bezkarnego strzyżenia?

 

Komentarze   

 
# Mieszkaniec 2013-10-09 10:45
pozdrawiam pana Andrzeja!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

ogonek na pasku