niedziela, 01 sierpnia 2021

t fronckiewiczNiedaleko Brzegu w Gminie Lubsza w dniach 8-19 lipca 213 br. realizowany był projekt pt. ?Bliżej Natury ? Promocja Regionu i Obszarów Stobrawskiego Zielonego Szlaku ? warsztaty edukacyjne w zakresie fotografii i ceramiki"

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy. Tomasz Fronckiewicz i Jerzy Andruszko prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą przez 2 tygodnie. Cztery świetlice w Mąkoszycach, Szydłowicach, Michałowicach, Dobrzyniu i biblioteka w Lubszy przygotowała ofertę edukacyjną dla najmłodszych mieszkańców regionu. Dzieci z dużą przyjemnością uczestniczyły w propozycjach prowadzonych przez artystów, dając upust fantazji. W całym projekcie uczestniczyła setka dzieci wraz z młodzieżą, gdzie tworzone były grupy składające się z 20 osób z dodatkowym podziałem na grupę ceramiczną i fotograficzną.

plakat warsztatow

Powstało 100 fotografii w formacie 30x40 cm i 100 małych przestrzennych rzeźb ceramicznych przedstawiających walory regionu, tzn. plakiety ceramiczne z kościołami z miejscowości, gdzie dzieci pracowały, motywy Fauny i Flory. Uczestnicy warsztatów mieli również zorganizowaną jednodniową wycieczkę do Brzegu do Ratusza i pracowni ceramiki artystycznej. W tym miejscu poznali historię renesansowego obiektu. Zwiedzili bieżącą wystawę w Galerii BCK. Pracownik Punktu Informacji Turystycznej opowiedział o funkcjonowaniu tego punktu, jak i o samym budynku znajdującym się w sercu miasta. Potem cała grupa autobusem udała się do p. Beaty Woźniak, która oprowadziła po własnej artystycznej pracowni pokazując w jaki sposób przygotowuje się ceramikę, jak ją się zdobi stempelkami oraz wypala.
Warsztaty zostały zamknięte uroczystym wernisażem, gdzie wszystkie dzieci spotkały się i zobaczyły efekt dwutygodniowej pracy. Podczas słodkiego poczęstunku prezentowane były zdjęcia z rzutnika multimedialnego, które przywołały wspomnienia bo przedstawiły wszystkich uczestników. Wiejska świetlica w Dobrzyniu zmieniła swoje oblicze, stała się galerią, gdzie na ścianach i sztalugach zawisły fotografie, a centralnie w sali, na stole, na bordowym obrusie wyeksponowano ceramiki po pierwszym wypale.
Mam nadzieję, że na długo zarówno uczestnicy, jak i prowadzący, pamiętać będą ten pozytywny ferment artystyczny, który sprawił nam wszystkim wiele radości.
Wydatek został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

GALERIA

 

blizej natury

ceramika ze swietlicy w Dobrzyniu

Dobrzyn 2013

lubsza 2013

Makoszyce 2013 zajęcia fotograficzne

Michalowice 2013

na wernisazu

podczas wernisazu - ceramika

Szydlowice - zajęcia ceramiczne

Szydlowice 2013

uczestnik warsztatow fotograficznych

 

 

 

Dodaj komentarz

fronckiewicz na pasku