poniedziałek, 27 czerwca 2022

a.ogonekGdy miesiąc temu pisałem mój feelton pod pierwszą częścią dzisiejszego tytułu, wiedziałem, że totumfaccy jego bohatera poczują się jak koń na pastwisku, użarty przez gza w zad.

Moim okiem

Kłamstw Huczyńskiego pętla ? cdn(2)?

Zareagował nań natychmiast PWT Kowalczyk w wydawanej przez siebie ?Panoramie Powiatu", o którym mogę tak pisać, bo Zygmunt Stary, autor ?wypracowania" w trzech już odsłonach pod wspólnym tytułem ?Głupi mówi to, co wie; mądry natomiast wie, co mówi", w ostatnim z nich napisał: ?Oj, dostało mi się! Już na wstępie za to, że podpisuję się pod felietonami od lat, o czym doskonale akurat Ogonek wie, jako Zygmunt Stary." Tego komentować nie zamierzam, natomiast moje stanowisko w tej sprawie znajdziesz Tutaj.
Dzisiaj natomiast na temat drugiej części tego ?arcydzieła" sztuki opluwania innych, w którym na cel wziął sobie po pierwsze kobietę, po drugie osobę zasłużoną dla brzeskiej służby zdrowia, samorządności i oczywiście w związku z tym i polityki, po trzecie osobę, która znacznie więcej niż on na tym świecie już widziała. Celem jego ataku stała się mianowicie doktor Maria Wojtczak, która od lat obserwuje to, co w brzeskim samorządzie się dzieje i swoimi obserwacjami dzieli się z innymi, publikując je w ?Gazecie Brzeskiej". Wściekłość Kowalczyka wywołała ona tekstem pod tytułem ?PRYWATNY BIZNES BURMISTRZA BRZEGU". Tutaj możesz przeczytać tekst Marii Wojtczak, a tutaj wściekliznę Kowalczyka, wściekliznę spowodowaną moim zdaniem zresztą także nie tylko ?krzywdą" jego pryncypała Huczyńskiego, ale także tym, że i on na brzeskich śmieciach w Gaci ma prywatny interes, co udowodnię dalej.
Nie będę jak Kowalczyk operował epitetami, tylko faktami i wnioskami z nich wywiedzionymi. Fakty od początku ujmując są następujące. W listopadzie 1996 roku zarejstrowany został utworzony przez pięć gmin Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi ?EKOGOK". Jego celem było wybudowanie w pobliżu wsi Gać nowoczesnego zakładu składowania i utylizacji śmieci zbieranych w tych gminach. Zgodnie ze statutem związku koszty tego przedsięwzięcia i utrzymania związku miały być i są ponoszone w następującej proporcji: Brzeg 58 %, Miasto Oława 31 %, Oława ? 5 %, Lubsza - 4 %, Skarbimierz - 2 %. W grudniu 2002 roku EKOGOK utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o obecnej nazwie Zakład Gospodarowania Odpadami, w której posiadał 100 % udziałów. Rolę zgromadzenia wspólników spółki pełnił Zarząd EKOGOKU, którego przewodniczącym od tego mniej więcej czasu jest nieprzerwanie Huczyński. Do stycznia 2007 roku za to przewodniczenie pobierał miesięczną dietę w wysokości 700 zł, później do sierpnia 2008 roku 1.000 zł, a od tego czasu w kwocie 1.700 zł. Te pieniądze pochodzą oczywiście z budżetów gmin, członków EKOGOK. Ostatnio Wojewoda Śląski zakwestionował podstawy prawne wypłat takich diet w związkach komunalnych, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł o tym, że miał rację, czyli diet wypłacać się nie powinno.
W grudniu 2009 roku zarejestrowani zostali nowi udziałowcy spółki, którymi stali się Związek Międzygminny Ślęza - Oława oraz gmina Jelcz ? Laskowice. W skład tego związku wchodzą gminy: Miasto Oława, Gmina Kobierzyce, Gmina Siechnice, Gmina Borów, Gmina Przeworno, Gmina Żórawina, Gmina Ciepłowody, Miasto i Gmina Ziębice, Miasto Wrocław, Gmina Jordanów Śląski, Gmina Czernica, Gmina Domaniów. Przewodniczącym Zarządu jest natomiast Franciszek Październik, burmistrz Oławy.
Obecnie struktura właścicielska spółki przedstawia się następująco:
f1

 

Od 15 marca 2011 roku do rady nadzorczej spółki ?powołał się sam" Huczyński. Piszę to w cudzysłowie, ponieważ jako przewodniczący Zarządu EKOGOK zapewne uczestniczył w zgromadzeniu wspólników, które tą zmianę w radzie nadzorczej uchwaliło, podobnie jak burmistrz Oławy Franciszek Październik, którego syn wiosną 2012 roku powołany został na wiceprezesa zarządu spółki i burmistrz Jelcza ? Laskowic Kazimierz Putyra. Ten ostatni trochę zresztą narozrabiał w 2012 roku, podważając zasiadanie w radzie nadzorczej spółki ZGO Grzegorza Androsa, równolegle zasiadającego w radzie nadzorczej innej oławskiej spółki komunalnej. W efekcie Grzegorz Andros tą radę opuścił, a na jego miejsce wszedł wójt Lubszy Bogusław Gąsiorowski, sam skalan także równoległym zasiadaniem w radzie nadzorczej miejskiej brzeskiej spółki MZMK. Już nie chcę tu dowodzić, że jest tu oczywisty konflikt, gdy Huczyński ? osoba publiczna ? będzie głosował nad wnioskiem rady nadzorczej o udzielenie absolutorium zarządowi spółki, nad którym wcześniej głosował Huczyński ? osoba prywatna. Zaś w związku z równoległym zasiadaniem Huczyńskiego ? zapewne znów osoby prywatnej ? w radzie nadzorczej lewińskiej spółki komunalnej ?Hydro ? Lew" istnieje, o czym pisałem w moim feeltonie ?Oj działo będzie się?" w czerwcu ubiegłego roku Tutaj, poważna wątpliwość prawna, czy nie jest to złamanie przepisów tzw. ustawy antykominowej. To, że Huczyński zasiada w radzie nadzorczej EKOGOK jako osoba prywatna, podkreśla on sam, pisząc 18 stycznia tego roku do brzeskich radnych: ?Do Rady Nadzorczej ZGO sp. z o.o. w Gać. zostałem powołany, jako osoba prywatna, posiadająca stosowne uprawnienia.", co można samemu przeczytać poniżej.
f2

f3
Czyż nieuprawnione jest więc postawienie przez Panią Marię Wojtczak tezy, że Huczyński ma prywatny biznes na śmieciach w Gaci?
I tu dochodzimy do dowodu na prywatny interes na śmieciach w Gaci samego Kowalczyka. Miesiąc później po Huczyńskim, w skład rady nadzorczej spółki ZGO w Gaci powołana została Beata Zatoń ? Kowalczyk, czyli Kowalczykowa małżonka. A tak poza tym kierownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Brzegu. Z rady nadzorczej uzyskała za rok 2011, czyli 8,5 miesiąca dochód w kwocie 16.273,19 zł. Huczyński natomiast z tej rady nadzorczej uzyskał dochód za 9,5 miesiąca w kwocie 19.921,22 zł. Te pieniądze pochodzą z opłat ponoszonych przez nas za wywiezione do Gaci śmieci. I to byłoby na tyle (cbdo)

 

Komentarze   

 
# gilu 2013-03-15 21:51
grunt to się dobrze ustawić !! , i wszystko w białych rękawiczkach
nareszcie trochę faktów !!! o HUCZYŃSKIM i jego kolesiach
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# PWTKXYZ 2013-03-16 07:59
Brawo Panie Andzeju. Nareszcie jeden merytoryczny głos. Obnażone kłamstwa Tego Co Nic Nie Może. Szkoda, że śladem Papieża nie abdykuje on ze stanowiska, ale do tego trzeba mieć klasę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# profesor 2013-03-16 15:55
Brawo panie Andrzeju
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

ogonek na pasku