poniedziałek, 27 czerwca 2022

a.ogonekPo paroletniej nieobecności na witrynę wracają felietony weterana samorządu brzeskiego Andrzeja Ogonka. Autora przedstawiać nie trzeba, wciąż jest mocno "zaangażowany". Ogonka można nie lubić i nie tolerować, ale jego głosu ignorować nie wolno!

 

 

Kłamstw Huczyńskiego pętla

Powinienem pewnie zacząć ten feelton od tego, że jego pisanie rozpoczęło się 14 maja 2007 roku, gdy jako ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu sporządziłem porządek obrad sesji zwołanej na 25 maja 2007 roku, w którym jako druk nr 13 znalazł się projekt autorstwa burmistrza Brzegu o wyrażeniu zgody RM na sprzedaż pod budowę hotelu nieruchomości przy Placu Bramy Wrocławskiej.
W uzasadnieniu tegoż dokumentu ostatnie zdanie brzmiało: ?Ponieważ szacunkowa wartość nieruchomości przekracza kwotę 100.000zł i wynosi 1.178.000,00zł, niezbędna jest uchwała Rady Miejskiej [...] 100.000zł."
Podczas sesji RM 25 maja 2007 ówczesny wiceburmistrz Artur Kotara projekt ten z porządku obrad wycofał uzasadniając to następująco: ?wycofanie projektu uchwały wg druku nr 13 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg obejmującej działkę nr 976 położoną w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej [...], ponieważ na Komisji BIiRG była dyskusja na temat zbudowania w tym miejscu ronda i dlatego chcą jeszcze na ten temat podyskutować."
Kolejna odsłona miała miejsce podczas sesji RM w dniu 22 czerwca 2007 roku, zwołanej już przez Mariusza Grochowskiego, w której porządku obrad znów jako druk nomen omen 13 znalazł się ten projekt, jednak odpowiednie zdanie w jego uzasadnieniu brzmiało: ?Ponieważ szacunkowa wartość nieruchomości wynosi 1.234.231,00zł i przekracza kwotę 100.000zł niezbędna jest uchwała Rady Miejskiej [...] 100.000zł."
Zaintrygowany tą różnicą radny Platformy Obywatelskiej Grzegorz Chrzanowski 10 sierpnia 2012 roku w trybie pytania o udzielenie informacji publicznej poprosił o skany operatu szacunkowego tej nieruchomości wykonanego przed 26 maja 2007 roku. Odpowiedź z 16 sierpnia brzmiała: ?Przesyłam skan operatu szacunkowego na działkę nr 976 zgodnie z Pana wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.08.2012r.
R.Sorokowski"
Tyle jednak nietrafna, że załącznikiem był skan operatu wykonanego 26 maja 2007 roku. Radny więc powtórnie skierował pytanie o wcześniejszy operat. Tym razem odpowiedzi udzielił sam burmistrz Huczyński pisząc: ?W związku z Pańskim wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej zawartym w mailu z dnia 16 sierpnia 2012 roku uprzejmie wyjaśniam: w zasobach Urzędu Miasta Brzegu nie ma operatu wykonanego przed 26 maja 2007 roku określającego wartość opisanej przez Pana nieruchomości na kwotę 1.178.000 zł. Obowiązującym w obiegu prawnym operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości obejmującej działkę nr 976 o pow. 0,8880 ha, ark. mapy 7 obręb Centrum, położonej w Brzegu przy ul. Wrocławskiej jest wykonany w dniu 26 maja 2007 roku operat szacunkowy sporządzony przez Pana Czesława Dąbrowskiego określający wartość powyższej nieruchomości na kwotę 1.234.231 zł.
Dodatkowo informuję Pana, że faktycznie w internecie jest dokument, bez jakichkolwiek pieczęci oraz podpisów, w którym jest kwota, o którą Pan pyta. Jednakże jak Pan sam wie nawet podpisy Premiera, Prezydenta czy też Ministra Sprawiedliwości są skanowane i rozpowszechniane bez jakiejkolwiek zgody w materiałach wyborczych partii Platforma Obywatelska w roku 2010 i takie zachowania nigdy nie były napiętnowane, a wręcz przeciwnie są nagradzane. Dlatego też za takie informacje, ja nie biorę żadnej odpowiedzialności.
Wojciech Huczyński Burmistrz Miasta Brzeg"
Niezrażony tym radny kieruje kolejne pytania w tej sprawie. Pyta podczas sesji 7 września 2012, który z burmistrzów skierował na sesję w dniu 25 maja 2007 roku ten projekt. Odpowiedź na interpelację radnego brzmi:
?Pan
Grzegorz Chrzanowski
Radny Rady Miasta Brzegu
W związku z Pańską interpelacją z dnia 07.09.2012 roku:
Powiedział, że w sierpniu wnioskował o udostępnienie informacji publicznej na temat operatu szacunkowego w sprawie wyceny działki przy ul. Chrobrego, która została sprzedana, ponieważ dopatrzył się pewnych nieprawidłowości. Przypomniał, że w maju 2007 roku na sesji RM pod projektem druku nr 13 radni dostali informacje wyceny działki na 1mln 178 tyś zł. Na interwencje radnego Andrzeja Ogonka w sprawie wstrzymania się ze sprzedażą i wzięcia pod uwagę zbudowania ronda w tym miejscu ówczesny z-ca burmistrza Artur Kotara zgodził się i ściągnął z porządku obrad tą pozycję. Druk ten został ściągnięty z porządku obrad. Z datą 26 maja po sesji dostał skan informacji na temat wyceny tej działki. Stwierdził, że kwota w nowym operacie nie zgadza się z kwotą, która była podawana na wcześniejszej sesji, na której na szczęście nie udało się sprzedać tej działki. Na jego pytanie o dostarczenie tego wcześniejszego operatu dostał odpowiedź od pana burmistrza o następującej treści: ? Dodatkowo informuję pana, że faktycznie w internecie jest dokument bez jakichkolwiek pieczęci i podpisów, w którym jest kwota o jaką pan pyta. Jednakże jak pan sam wie nawet podpisy Premiera, Prezydenta, czy też Ministra Sprawiedliwości są skanowane i rozpowszechniane bez jakiejkolwiek zgody w materiałach wyborczych Partii Platforma Obywatelska w roku 2010 i takie zachowania nigdy nie były napiętnowane, a wręcz przeciwnie są nagradzane. Dlatego też za takie informacje ja nie biorę żadnej informacji." Stwierdził, że włos na głowie się jeży. Zapytał kto zgłosił projekt o sprzedaży na sesji majowej w 2007 roku wpisując wartość operatu szacunkowego z tego wynika, którego nie ma? Poprosił o rzetelną informację na piśmie dla niego i wszystkich radnych.
Wyjaśniam i prostuję Pańskie wątpliwości.
1. Fragment protokołu z sesji
?...Z-ca burmistrza Artur Kotara zgłosił następujące wnioski do porządku obrad:
zamianę rozpatrywania i głosowania dwóch projektów uchwał tj. w taki sposób, aby projekt uchwały wg druku nr 16 w sprawie określenia kierunku działania w związku z organizacją EURO 2012 był rozpatrywany przed projektem uchwały wg druku nr 4 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok (wniosek nr 8), ponieważ projekt wg druku nr 16 niesie za sobą skutki finansowe, które są zapisane w projekcie wg druku nr 4;
wycofanie projektu uchwały wg druku nr 13 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg obejmującej działkę nr 976 położoną w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej (wniosek nr 9), ponieważ na Komisji BIiRG była dyskusja na temat zbudowania w tym miejscu ronda i dlatego chcą jeszcze na ten temat podyskutować."
Jak z tego fragmentu protokołu wynika zgłoszenie wycofania druku nastąpiło bez inicjatywy sesyjnej radnego Andrzeja Ogonka.
Ciszę się również, że odczytał Pan fragment mojej odpowiedzi
?Dodatkowo informuję pana, że faktycznie w internecie jest dokument bez jakichkolwiek pieczęci i podpisów, w którym jest kwota o jaką pan pyta. Jednakże jak pan sam wie nawet podpisy Premiera, Prezydenta, czy też Ministra Sprawiedliwości są skanowane i rozpowszechniane bez jakiejkolwiek zgody w materiałach wyborczych Partii Platforma Obywatelska w roku 2010 i takie zachowania nigdy nie były napiętnowane, a wręcz przeciwnie są nagradzane. Dlatego też za takie informacje ja nie biorę żadnej informacji."
Liczę na to, że stwierdzenie Pańskie, ?że włos na głowie się jeży" dotyczy tak skandalicznego zachowania Pańskiego ugrupowania politycznego, co ja uznaję za pozytywną zmianę w Pańskiej postawie, licząc na to, że Pańska partia potępi nie tylko osoby wyłudzające pieniądze od zwykłych obywateli na podstawie fałszywych oświadczeń, ale i wyłudzające zaufanie społeczne na podstawie fałszywych rekomendacji. Już najwyższy czas po dwu latach od takiego zdarzenia odciąć się od takiego zachowania, by inni naciągacze nie mogli brać wzorca z lokalnych polityków PO RP.
W związku z Pańskim pytaniem "... kto zgłosił projekt o sprzedaży na sesji majowej w 2007 roku wpisując wartość operatu szacunkowego z tego wynika, którego nie ma?" proszę o przedstawienie tego dokumentu, czyli projektu uchwały o sprzedaży, na sesji majowej w 2007 roku, w którym wpisana jest wartość operatu szacunkowego, którego nie ma. Bez okazania tego dokumentu nie jestem w stanie Panu udzielić odpowiedzi, gdyż nie znam takiego projektu uchwały o sprzedaży nieruchomości z przedstawioną wyceną pochodzącą z operatu szacunkowego, którego nie ma.
Wojciech Huczyński
Burmistrz Miasta Brzeg"
Radny drąży temat dalej, w kolejnym wniosku pytając o skan dokumentu, w którym jest kwota wyceny na 1.178.000 zł, który z burmistrzów podpisał projekt uchwały, jej uzasadnienie i mapkę skierowane na sesję w dniu 25 maja 2007 oraz zestawienie zleceń na wycenę nieruchomości za okres 1 stycznia 2006 do 25 maj 2007, potwierdzeń ich wykonania i dowodów księgowych zapłaty

klamstw petla1

 

za ich wykonanie. Odpowiedź na piśmie poniżej:

Radny nie chcąc z tym koniem kopać się dalej poprosił już tylko o kserokopię zlecenia na

klamstw petla2

oryginał uzasadnienia projektu uchwały na sesję 25 maja 2007 wygląda tak:

klamstw petla3

Cóż pozostaje tu do dodania? Nadal nie wiemy skąd ten 1.178.000 zł się wzięło a Huczyński w swoich kłamstwach zakiwał się, językiem piłkarskim mówiąc, na śmierć. W charakterystyczny dla siebie sposób odpowiedzialność usiłuje zrzucić na swoich podwładnych. Naprzód na osobę umieszczającą dokumenty w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, a później na swojego zastępcę Artura Kotarę, który projekt uchwały ?opiniował". A wszystko to rzuca nowe światło na całą tak fatalną dla miasta transakcję, w wyniku której mamy obiekt typu ?barak" tuż przy Zamku Piastowskim i Gimnazjum Piastowskim, jakby wcześniej było im mało słynnego ?Pomnika Hydraulika" a być może też na powody mojego odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej (wniosek o to wpłynął 15 maja 2007 r., a więc dokładnie dzień po zwołaniu sesji na 25 maja). Czy taki kłamca zasługuje na nasze zaufanie?

 

Komentarze   

 
# Jarek 2013-02-25 21:53
Żaden kłamca i osoba, która działa na szkodę naszego miasta nie zasługuje na szacunek. Dlatego do dziś mam żal do tych radnych, którzy kiedyś swoim głosem pozbawili nasze miasto terenów inwestycyjnych, z których dzisiaj korzysta, tylko gmina Skarbimierz!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# MB 2013-02-25 22:13
Spowiednicy lekturę tego czegoś powinni w ramach pokuty zadawać. Gratulacje Ogonku!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Mama Madzi 2013-02-25 23:06
Wy Barcicki myślicie że wasze farmazony są strawne? Gratuluję dobrego samopoczucia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Obywatel 2013-02-26 13:02
Rada z Grochowskim na czele to intelektualna katastrofa. Tylko nieliczni coś kumają. Takie lizusy jak Tyczyński i inni klakierzy Huka ciągną brzeski samorząd na dno. Ogonek na tym tle to gigant i dlatego musi wrócić. Po to żeby draniom patrzeć na łapy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# mentor 2013-02-26 13:44
Obywatelu jak p.Ogonek ma wrócić,gdy wyborcy nie chcą Go wybrać (patrz ostatnie wybory) ? !
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# nieco starszy 2013-02-26 15:35
Raz na zawsze uciąć ogonek Ogonkowi a materiały przekazać profesjonalnym służbom np.CBŚ a może do CBA ? i po sprawie, a nie wywoływać duchy z 2007 roku.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Bronek 2013-02-26 18:04
a mało to razy Ogonek do prokuratury już doniesienia składał ze swoimi koleżkami? I co? G...o!!! Czy ktoś z was faktycznie to przeczytał? B jeśli tak, to o co chodzi? O to, że pisze on o czymś czego nie było? O operacie szacunkowym, którego nigdy nie było, bo i nie musiało go być... Czyli o czymś, co tylko Ogonek z kumplami potrafią wymyślić, wykreować i próbować sprzedać opinii publicznej... żenua....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

ogonek na pasku