poniedziałek, 27 czerwca 2022

a.ogonekInformuję, że w dniu 10 lutego br. wysłałem wniosek do Wojewody Opolskiego o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Brzegu NR XXXVI/220/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

 

 

Brzeg dn. 10 lutego 2013 r.

Andrzej Ogonek
49-305 BRZEG

 

Szanowny Pan

Ryszard Wilczyński
Wojewoda Opolski

W N I O S E K

Na podstawie art. 90 i 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 14 przywołanej wyżej ustawy oraz § 26. ust. 1 Statutu Brzegu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1891 z dnia 17 grudnia 2012 roku wnoszę o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Brzegu NR XXXVI/220/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

U Z A S A D N I E N I E

Uczestniczyłem jako mieszkaniec Brzegu w trzeciej części sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 27 grudnia 2012 roku, odbywającej się 18 stycznia 2013 roku. Po ostatniej przerwie w tym dniu i krótkiej wymianie zdań radnych przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Grochowski zarządził głosowanie wniosku do projektu wyżej przywołanej uchwały a następnie bezpośrednio po tym stwierdził, że wyżej przywołana uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Powziąłem wówczas wątpliwość, czy rzeczywiście takie stwierdzenie przewodniczącego miało uzasadnienie. Po powrocie do domu odtworzyłem z mojego dyktafonu i nagrałem w komputerze ten fragment obrad i po analizie wypowiedzianych przez przewodniczącego słów (od około 4 minuty nagrania) stwierdziłem, że ani przywołany wyżej art. 14 usg ani § 26. ust. 1 Statutu Brzegu nie mogły być podstawą prawną tego stwierdzenia. Ponieważ podczas tej części obrad obecni byli wszyscy radni, wiceburmistrz Stanisław Kowalczyk, radczyni prawna Urzędu Miasta Brzegu Natalia Powązka oraz inni pracownicy Urzędu Miasta liczyłem na to, że ktoś z nich spostrzeże ten niewątpliwy błąd prawny i na najbliższej sesji Rady Miejskiej nastąpi unieważnienie tej uchwały. Jednak porządek obrad sesji zwołanej na dzień 15 lutego 2013 roku takiego punktu nie zawiera. W związku z tym czuję się zobowiązany do przedstawienia tego wniosku. Informuję ponadto, że pełne nagranie sesji posiada Biuro Rady Miejskiej i zgodnie ze Statutem Brzegu moim zdaniem powinno zostać opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednak do dnia dzisiejszego nie zostało tam umieszczone.
Nadmieniam także, że treść wniosku prześlę także do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż z ostatnich wiadomości wynika, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uznało, że nadzór nad tymi uchwałami ma pełnić także właśnie RIO.
Ponadto w związku z informacjami w mediach o podjęciu przez Radę Miejską w Brzegu tej uchwały poinformuję ich redakcje o tym wniosku.

Załączniki:
1. Porządek obrad sesji z 27 grudnia 2012 roku http://www.bip.brzeg.pl/?id=2302
2. Projekt uchwały z 27 grudnia 2012 roku http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2302/06._Druk_nr_4.pdf
3. Uchwała Rady Miejskiej Brzegu NR XXXVI/220/13 http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2312/XXXVI-220-13-ustalenie_oplat.pdf
4. Porządek obrad sesji na 15 lutego 2013 roku http://www.brzeg.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1775&menu_id=0
5. Nagranie z sesji 18 stycznia 2013 roku 

Z poważaniem

Andrzej Ogonek

Komentarze   

 
# Don 2013-02-12 15:16
Panie Andrzeju ale o co panu chodzi? Przecież radni z PISU twierdzą, że to niewielki błąd proceduralny :) a sam Grochowski - jak ja to odczytuje z tej wypowiedzi: infobrzeg.pl/.../

że to w zasadzie pana wina

I jak się pan z tym czuje?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# welur 2013-02-12 15:37
Ogonek misu wrócić! RM (nie mylić z radą mędrców) to ignoranci i tylko trochę są lepsi od burmistrza.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# janusz 2013-02-13 04:29
Od teraz Andrzej zmieniam ci przezwisko na AGENT ANDRZEJ.Komprom itujesz się.Widać,że interesy miasta to dla Ciebie tylko przykrywka.żeby zaistnieć.Rozum iem załatwiłem dla miasta dodatkowe środki dofinansowania itp. ,podpowiedziałe m lepsze rozwiązanie itd.Ale tworzyć piątą kolumnę ty niby brzeżanin KOMPROMITACJA.Z achowanie obrażonego sąsiada jak dowalić innym.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# Jaśko 2013-02-13 08:04
Panie, co Pan robisz,nudzisz się?Jaki jest cel skierowania pisma do Wojewody,komu ma służyć?W efekcie końcowym radni ustalili przyzwoite stawki śmieciowe. Zamiast niepotrzebnego wniosku do Wojewody Opolskiego o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Brzegu ,złóż Pan wniosek o unieważnienie uchwały umożliwiającej pobieranie diety w związku międzygminnym EKOGOK przez burmistrza. Wówczas zaoszczędzimy jakie 25tys.zł rocznie, a Pan w glorii chwały ,będzie mógł się szczycić niebywałą efektywnością i trafnością decyzji i w przyszłej kadencji wejdzie w poczet grona radnych,czego Panu życzę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
# słoma 2013-02-13 17:17
Bardzo dobrze za co kase bierze prawnik na sesji !!! za co grochowski ? za co burmistrz kowalczyk ? za spanie !!! , a huczyński co ma to w d... i nawet nie przychodzi !!! a co do tej diety to świetny pomysł !!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

ogonek na pasku