wtorek, 18 lutego 2020

IMG 0867 kopiaPrzejażdżka władzy po lokalnych wertepach? A może spotkania burmistrza z mieszkańcami w kawiarence obywatelskiej lub diagnoza gminy pod kątem potrzeb osób starszych? Wprowadzanie pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu we współpracy z lokalnymi władzami jest możliwe – nagrodę Super Samorząd otrzymują Ci, którzy zrobili to najskuteczniej. W piątek, 7 czerwca, podczas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji nagrody.

 

Przyznając nagrodę zarówno uczestnikom akcji Masz Głos, jak i władzom samorządowym, które z nimi współpracowały, staramy się zachęcać osoby sprawujące mandaty w lokalnych strukturach do otwartości na oddolne inicjatywy, promować dobre praktyki i pokazywać, że podmiotowe traktowanie mieszkanek i mieszkańców przynosi korzyść całej społeczności. Przypominamy jednocześnie, że samorząd to nie tylko władze, ale cała wspólnota – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos z Fundacji Batorego.

Kto został Super Samorządem?

W Bielsku-Białej koalicja organizacji pozarządowych „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” doprowadziła do poprawy warunków w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” zorganizowało cykl spotkań mieszkanek i mieszkańców z przedstawicielami władz oraz upiększyło fragment miejskiej przestrzeni. Fundacja Lepsze Niepołomice otrzymała nagrodę za powołanie Niepołomickiego Alarmu Smogowego i działania – realizowane wspólnie z władzami – na rzecz czystości powietrza. W gminie Węgorzewo sołtyski i sołtysi skupieni w Forum Sołtysów „Gromada” dzięki dialogowi z władzą doprowadzili do zadbania o potrzeby mieszkanek i mieszkańców wsi i zmiany priorytetów budżetowych gminy w tym kierunku. Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” skutecznie działało na rzecz powołania Gminnej Rady Seniorów, angażując przy tym całą lokalną społeczność – także młodzież. W Konarzewie dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa i udanej współpracy z władzami powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Z kolei w gminie Lichnowy Stowarzyszenie WitaLis doprowadziło do powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy, która prężnie i we współpracy z władzami aktywizuje lokalną społeczność.

Werdykt jury i werdykt Internetu

Decyzję o tym, do kogo trafiła nagroda, podjęło jury w składzie: Mikołaj Cześnik (członek Zarządu im. Fundacji Batorego), Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego), Katarzyna Kubicka-Żach  (redaktor prowadząca sekcję Samorząd i administracja portalu Prawo.pl). Oprócz tego swojego zwycięzcę mogli wskazać internauci w plebiscycie internetowym. Ich wybór pokrył się z decyzją jury. I miejsce w plebiscycie zajęła inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bielska-Białej. Nominacja ta otrzymała 153 głosy spośród 487 oddanych w plebiscycie. Plebiscyt internetowy Super Samorząd został zorganizowany w tym roku po raz pierwszy, sama nagroda natomiast została przyznana już po raz ósmy.

Samorządność osiągnięciem demokracji

Podczas Gali w Zamku Królewskim nie zabrakło odniesień do rocznic, z którymi zbiegło się tegoroczne rozdanie nagród: 30-lecia polskiej demokracji, a także 30-lecia działalności Fundacji im. Stefana Batorego, która na różnych polach działa na rzecz umacniania i rozwoju społeczeństwa demokratycznego w Polsce.

Samorządność jest wielkim osiągnięciem naszej demokracji. Jest ona fundamentem poczucia wspólnoty,  podmiotowości i szkołą odpowiedzialności obywatelskiej – mówił Prezes Fundacji im. Stefana Batorego Aleksander Smolar podczas uroczystości.

Wsparcie dla aktywnych lokalnie

Laureaci nagrody Super Samorząd udowadniają, że lokalna aktywność obywatelska może przynosić korzyści i prowadzić do rozwiązania problemów lub zrealizowania pomysłów na ulepszenie swojego otoczenia. Współpracując przypominają, że samorząd to wspólnota, a nie tylko urząd i że warto być otwartym na dialog i odrzucić podział „my” – mieszkanki i mieszkańcy oraz „oni” – władza.

Od 2006 roku Fundacja im. Stefana Batorego wspiera lokalną partycypację obywatelską w ramach akcji Masz Głos, szerząc wiedzę na temat samorządu, zapewniając wsparcie eksperckie oraz organizując szkolenia i spotkania dla aktywistek i aktywistów. W tej edycji akcji – zakończonej piątkową Galą – wzięło udział 334 uczestników z 227 miejscowości. We wrześniu zostanie ogłoszony nabór do akcji Masz Głos 2019/2020.

Laureaci nagrody „Super Samorząd 2019”

woj. śląskie

Inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bieska-Białej

woj. opolskie

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” oraz władze Kluczborka

woj. małopolskie

Fundacja Lepsze Niepołomice oraz władze Niepołomic

woj. warmińsko-mazurskie

Forum Sołtysów Gromada oraz władze gminy Węgorzewo

woj. pomorskie

Stowarzyszenie WitaLis i Młodzieżowa Rada Gminy Lichnowy oraz władze gminy Lichnowy

woj. zachodniopomorskie

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” oraz władze gminy Postomino

woj. wielkopolskie

Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa i władze gminy Zduny

Tlo SuSa2019