poniedziałek, 06 lipca 2020

DSC 000722 kwietnia br. Jan Kulczycki, sołtys Pępic, w imieniu mieszkańców wsi i Gminy Skarbimierz złożył symboliczną wiązankę kwiatów przy pomniku poświęconym ofiarom hitlerowskiego obozu pracy Brieg – Pampitz. Ze względu na epidemię tegoroczna rocznica wyzwolenia obozu odbyła się w taki właśnie, pełen zadumy sposób.

Należy nadmienić, że z inicjatywy Pana Kulczyckiego i podopiecznych schroniska Brata Alberta postawiono obok pomnika symboliczną wieżę strażniczą, którą wcześniej doprowadzono do obecnego stanu. Wyrazy podziękowania za pomoc techniczną w ustawieniu wieży składamy Panu Władysławowi Michalakowi. Dziękujemy także pracownikom Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu oraz Panu Mateuszowi Rudnickiego za wiosenne porządki przy pomniku.

Andrzej Sowa

Nie masz uprawnień do komentowania