środa, 02 grudnia 2020

IMG 20191108 174043W piątek 8 listopada 2019 roku w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Brzegu odbył się wyjątkowy apel poświęcony 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, a wśród nich m.in. burmistrz Brzegu Pan Jerzy Wrębiak, Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Anetta Zych – Rzepecka, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu Pan ppłk Andrzej Mudrak oraz ppłk Krzysztof Dacyszyn z 1. Pułku Saperów z Brzegu.
Akademia dotyczyła nie tylko wskrzeszenia Polski po 123 latach zaborów, ale była również świętem patronalnym szkoły, podczas którego oficjalnie w szeregi uczniów przyjęto młodzież klas pierwszych. Sama uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Pani Dyrektor Katarzyny Grochowskiej, która w swojej przemowie zwróciła uwagę na rolę Bolesława Chrobrego w ugruntowaniu silnej pozycji Polski w ówczesnej średniowiecznej Europie; mówiła także o wybitnych postaciach, dzięki którym Polska mogła odrodzić się po Wielkiej Wojnie, a z których powinniśmy brać przykład – zwłaszcza dziś, kiedy tak trudno o prawdziwe autorytety,
Narracja opisywała dzieje Polski od czasów pierwszych Piastów, przez czasy świetności Rzeczypospolitej, upadek w roku 1795 aż do jej odrodzenia w wyniku I wojny światowej, zakończonej 11 listopada 1918 roku. Treść apelu z pewnością wywołała refleksję na temat patriotyzmu kiedyś, gdy nasz kraj spowiły mroki zaborów, trawiła wojna, i teraz, gdy żyjemy w spokoju i wolności, które – co bardzo ważne – nie są dane raz na zawsze.
Program zawierał recytację wierszy i tekstów z różnych epok, utwory muzyczne, które swoją treścią doskonale wpisywały się w opisywane wydarzenia, występ chóru (przygotowaniem zajęła się Pani Lidia Berghausen), prezentację multimedialną dot. Bolesława Chrobrego (opracowana przez Panią Anetę Łojowską) i taniec związany z rozbiorami Polski (choreografia przygotowana przez Panią Beatę Czyż). Autorką zdjęć jest Pani Agnieszka Hebda – Grabowska.
W akademii udział wzięli uczniowie z klas pierwszych i drugich – należą im się szczególne podziękowania za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w przygotowanie się do tak ważnego wydarzenia. Scenariusz przygotowali i nad całością czuwali Pani Beata Kruczek i Pan Wojciech Wolak.

Julia Krężel

Nie masz uprawnień do komentowania