piątek, 12 sierpnia 2022
Grupa oko?o 40 m?odych osób z niemieckiego Goslar i czeskiego Beroun (partnerskie miasta Brzegu), a tak?e m?odzie? z Brzegu we?mie udzia? w projekcie „Kultura dla m?odych bez granic – Brzeg 2005”. Trwa? on b?dzie w Brzegu od 17 do 27 lipca br.


W ramach projektu uczestnicy m.in. b?d? brali udzia? w warsztatach tanecznych w Brzeskim Centrum Kultury, rozgrywkach sportowych, wieczorze polskich tradycji, zaj?ciach plastycznych, warsztatach wokalnych, itp.

M?odzi w tym czasie odwiedz? m.in. Wroc?aw, Grodków, Nys?, Otmuchów, Paczków i Ko?cierzyce. Publiczno?? b?dzie mog?a obejrze? owoc tego mi?dzynarodowego spotkania podczas koncertu w BCK 23 lipca.

S?awomir Mordka

Nowiny na pasku