poniedziałek, 27 czerwca 2022

20201223.38039265.P1280502Samotność jest cicha i milczy, zamknięta w czterech ścianach dla wielu niewidoczna. To codzienność samotnych seniorów, których mijamy na ulicach naszych miast oraz w sklepowych kolejkach.

Fundacja Dobrych Inicjatyw, dzięki zaangażowaniu setek wolontariuszy oraz instytucji i firm, dostarczyła w tym roku ponad pół tysiąca paczek pomocowych, a teraz organizuje wigilijną kolację dla 300 najbardziej potrzebujących seniorów.

 

#PaczkaDlaSeniora

 

To inicjatywa, która powstała trzy lata temu. To wtedy fundacja postanowiła połączyć swoich podopiecznych - wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z samotnymi seniorami. Młodzież pakowała paczki z żywnością, kosmetykami i chemią gospodarczą, a następnie wspólnie z wychowawcami dostarczała paczki do seniorów.

 

„Poza codzienną troską o poprawianie jakości życia i edukacji naszych podopiecznych staramy się także wykształcić w nich świadomość, że wszelkie relacje powinny być dwustronne i że w życiu niezbędna jest uważność na otoczenie, czyli po prostu patrzenie na nie >>czułym okiem<<. Dlatego nasi podopieczni nie tylko każdorazowo osobiście tworzą podziękowania za wsparcie, ale też są przez nas angażowani do akcji, które tę uważność w nich kształtują i pozwalają spojrzeć na świat z perspektywy szerszej niż tylko własne potrzeby” - mówi Bartek Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw.

 

Pandemia zmieniła reguły gry

 

W okresie pandemii – dzięki wsparciu wolontariuszy – akcja #PaczkaDlaSeniora znacznie się rozrosła. Jednak z uwagi na bezpieczeństwo seniorów w tym roku to nie młodzież z domów dziecka, a wolontariusze pakowali i dostarczali paczki do seniorów. Skala akcji była na tyle duża, że wiosną tego roku do działu zaproszeni zostali żołnierze z wojsk terytorialnych. Akcja uruchomiła wiele pozytywnych emocji wśród odbiorców, darczyńców i naszych przyjaciół. Pozwoliła także zbudować nowe relacje.

 

Wigilijna obecność

 

Jedna z wolontariuszek fundacji, która na co dzień pracuje w firmie Many Mornings postanowiła włączyć zarząd tej aktywnej na polu społecznej odpowiedzialności firmy w działania i tak powstała wspólna inicjatywa dostarczenia 300 wigilijnych kolacji do seniorów, którzy pozostaną sami w świąteczne dni.

 

„Wiedząc o tym, że Fundacja Dobrych Inicjatyw, zaprzyjaźniona z jednym z naszych pracowników, od kilku lat organizuje paczki dla seniorów, postanowiliśmy dołączyć do istniejącej już akcji – mówi Adrian Morawiak, jeden z dwu pomysłodawców i założycieli marki. – Naszym celem było dotarcie do samotnych i wykluczonych ekonomicznie seniorów, którzy – również ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii – mogliby zostać bez wigilijnej kolacji. Okazało się, że wiele wigilii miejskich, z których chętnie korzystali seniorzy po prostu się nie odbędzie, dlatego postanowiliśmy wesprzeć finansowo organizację, aby dotrzeć z pomocą tam, gdzie ona jest potrzebna. W działania za sprawą Fundacji zaangażowane zostały lokalne restauracje, które również w obliczu restrykcji dostały w tym roku w kość” – wyjaśnia.

 

Przy organizowaniu tegorocznej edycji #PaczkiDlaSeniora zadbano o każdy, najmniejszy detal. Osoby dostarczające paczki z ramienia fundacji zostały przeszkolone w bezkontaktowym dostarczaniu przesyłek. Po zapukaniu do drzwi wolontariusze na pewno złożą seniorom życzenia i znajdą czas na chwilę rozmowy – naturalnie przy zachowaniu bezpiecznego dystansu. Mają też obowiązek zapytać czy potrzebna jest pomoc we wniesieniu dość ciężkiej przesyłki z prezentami. W razie zaistnienia takiej potrzeby – będą działać według ściśle zaplanowanego scenariusza i respektując zasady reżimu sanitarnego. Także restauratorzy zadbają o to, aby osoby doręczające w dniu Wigilii posiłki działały z myślą o bezpieczeństwie seniorów.

 

Więcej o działaniach fundacji na stronie https://www.fdi.org.pl/

a także na https://www.facebook.com/fundacjadobrychinicjatyw

.

Źródło informacji: Fundacja Dobrych Inicjatyw

Logo MediaRoom

 

Nowiny na pasku