środa, 20 stycznia 2021

biblioteka Collage Fotor23 czerwca w Żłobiźnie otwarto nowa, piątą filię biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.


Otwarcie filii w Żłobiźnie poprzedził gruntowny remont części budynków po byłej szkole rolniczej w tej miejscowości. Realizowano go poprzez zadanie „Utworzenie filii bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w m. Żłobizna – modernizacja części pomieszczeń po byłej szkole rolniczej”. Zadanie to realizowaliśmy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek w latach 2016-2020 oraz dotacjom z Gminy Skarbimierz.
Było symboliczne przecięcie wstęgi i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że w Gminie Skarbimierz, w Żłobiźnie jest obiekt kultury z prawdziwego zdarzenia a zwarzywszy na rozwój Żłobizny oraz działalność edukacji artystycznej GBP Skarbimierz jesteśmy przekonani, że setki dzieci, młodzieży i dorosłych znajdzie tu miejsce na czytanie i rozwijanie swoich szeroko rozumianych zainteresowań kulturalnych.
W uroczystości otwarcia filii GBP Skarbimierz wzięli udział: Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit i inni pracownicy Urzędu Gminy, Starosta Brzeski Jacek Monkiewicz, przedstawiciele Instytutu Książki w Krakowie, przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Opola, reprezentująca Marszalka Województwa Opolskiego Monika Jurek, ksiądz dziekan Stanisław Grzechynka, Pani Joanna Janocha – radna Gminy Skarbimierz, sołtys Żłobizny mi dyrektorzy brzeskich instytucji kultury oraz pracownicy GBP Skarbimierz.
Dyrektor GBP Skarbimierz podziękował za pomoc w realizacji zadania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektorowi Instytutowi Książki w Krakowie oraz Wójtowi Gminy Skarbimierz za sfinansowanie zadania, wykonawcy prac budowlanych Adamowi Ciepichałowi oraz wszystkim tym, którzy wspierali to dzieło, zwłaszcza Zastępcy Wójta Gminy Skarbimierz Leszkowi Dybie.
Po uroczystym otwarciu nowa filie biblioteczna w Żłobiźnie odwiedziło dziesiątki osób a pani bibliotekarka Małgorzata Dziura, z uwzględnieniem warunków epidemii, przyjmowała wszystkich zainteresowanych z wielka radością.
Filia biblioteczna w Żłobiźnie będzie czynna od poniedziałku do czwartku od 11.00 do 18.00 a w piątki od 11.00 do 16.00. Po zakończeniu epidemii bibliotekarka będzie także odwiedzać chorych w domu. Na ile warunki pozwolą będziemy organizować spotkania autorskie, wyjdziemy na zewnątrz z biblioteka letnią oraz zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Dziękuję wszystkim pracownikom GBP Skarbimierz za zaangażowanie przy przygotowaniach do otwarcia filii bibliotecznej w Żłobiźnie.

Andrzej Sowa

Nowiny na pasku