wtorek, 22 maja 2018

smieciPamiętaj o złożeniu deklaracji za śmieci. Masz czas do 14 października. Od 1 października 2013 zmieniły się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe deklaracje o wysokości opłat należy złożyć do 14 października u swojego zarządcy lub spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku, kiedy jesteśmy właścicielem lokalu lub domu jednorodzinnego i nie mamy zarządcy, deklarację składamy bezpośrednio w biurze podawczym Urzędu Miasta (budynek ?A"). Informacje o wysokości stawek oraz inne niezbędne wiadomości dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi są dostępne na stronie internetowej Gminy Brzeg pod adresem www.brzeg.pl. Tam również jest do pobrania deklaracja.
Przypominam również, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, należy wnosić w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który dokonywana jest opłata (np. do 15 listopada za miesiąc październik). Opłatę można wnosić na konto Urzędu Miasta: Bank Gospodarki Żywnościowej, konto nr: 87 2030 0045 1110 0000 0269 2520 z dopiskiem ? opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić również kasie Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.30 (z przerwą od 11.00 do 11.30). Uwaga: opłata powinna być wnoszona przez właściciela nieruchomości-w przypadku bloków, domów wielorodzinnych jest to zarząd lub zarządca wspólnoty lub też spółdzielnia mieszkaniowa.

 

Tomasz Dragan
UM w Brzegu

Nie masz uprawnień do komentowania