niedziela, 29 marca 2020

Sesje Rady Miasta

ogonekandrzejMożna było oczekiwać, że gdy w czwartek 27 maja rajcy zbiorą się na swojej kolejnej sesji, sporą część dyskusji poświęcą „gorącemu” tematowi powodzi, jaka nawiedziła nasze miasto i kraj w drugiej dekadzie maja. Jednak o powodzi było niewiele, natomiast jej „przebojem” stały się dwie sprawy

Add a comment Czytaj więcej...
b.tyczynskiSpodziewanej burzy absolutoryjnej na kwietniowej sesji nie było. Absolutorium i cała sesja przebiegła w dość pogodnej atmosferze i skończyła się przed 13. Właściwie poza wymaganymi prawem prezentacjami opinii dot. wykonania budżetu miasta swoje oświadczenie na ten temat odczytał jedynie jeden radny. Add a comment Czytaj więcej...
ogonekandrzejDo dyskusji rajców poderwał następny projekt uchwały o utworzeniu strefy płatnego parkowania w centrum miasta. Projekt uchwały przedstawił wiceburmistrz Artur Kotara

Add a comment Czytaj więcej...
ogonekandrzejCiekawie, jako ta, podczas której radni oceniają wykonanie budżetu za rok poprzedni i głosują w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi, zapowiadała się sesja RM w dniu 28 kwietnia. Jak wiele tego typu zgromadzeń rozpoczęła się „minutą ciszy”, oddającą hołd ofiarom tragedii w Smoleńsku z 10 kwietnia Add a comment Czytaj więcej...
ogonekandrzejPo zakończeniu dyskusji o „wolności” radnych, na mój wniosek nastąpiła kilkunastominutowa przerwa. Gdy się zakończyła radni żwawo przegłosowywali następne projekty uchwał Add a comment Czytaj więcej...