czwartek, 02 kwietnia 2020
ogonekandrzejOd minuty ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego we wtorek, 7 grudnia prezesa brzeskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i współpracownika „Gazety Brzeskiej”, Romana Bardegi....... który wielokrotnie towarzyszył, a także czynnie uczestniczył w obradach Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, rozpoczęła się sesja RM we wtorek, 14 grudnia. Jej praktycznie jedynym i najważniejszym tematem było zaprzysiężenie burmistrza Wojciecha Huczyńskiego na kadencję 2010 – 2014.

Przed tym aktem, Miejski Komisarz Wyborczy, sędzia Eugeniusz Chmiecik wręczył burmistrzowi elektowi zaświadczenie o wyborze. Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego Wojciecha Huczyńskiego (SPP), co umożliwi wojewódzkiemu komisarzowi wyborczemu wskazanie następnego na liście SPP Grzegorza Nyczaja, jako radnego.

Urząd to nie prywata, a obowiązek

Ślubowanie, którego tekst określa ustawa, Wojciech Huczyński zakończył słowami „tak mi dopomóż Bóg”. Przemówienie, jakie następnie wygłosił, zaczął od podziękowań złożonych zarówno wyborcom, jak i osobom bliskim. Podkreślił, że jako wybrany w bezpośrednich wyborach, ponosi jednoosobowo odpowiedzialność za swoje decyzje, a nie jak w przypadku Rady Miejskiej, można odpowiedzialność za decyzje przenosić na innych radnych.

Przedstawiając swoje zamierzenia, stwierdził, że będzie kierował się zasadą „urząd to obowiązek a nie prywatne korzyści”. Oznacza to, że nie będzie przywilejów dla jakichkolwiek partii politycznych czy ugrupowań w zatrudnianiu pracowników a także nieuleganie jakimkolwiek naciskom w tym zakresie, jakie miały ponoć miejsce w przeszłości. Oznacza to, że nie będzie wykorzystywane bezpłatnie mienie gminy dla załatwiania jakichkolwiek spraw przez kogokolwiek,  a także załatwianie prywatnych interesów radnych lub ich rodzin i znajomych. Będzie walczyć z patologiami, jakie miały miejsce jego zdaniem w zarządzaniu Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w poprzedniej kadencji. Nie będzie też zwracał uwagi na reakcje radnych lub lokalnych mediów, które donosiły o mobbingowaniu ówczesnej kierownik MOPS. Radni ponoć zadeklarowali burmistrzowi w rozmowach, że szanują wynik wyborów i deklarują współpracę z burmistrzem na rzecz rozwiązywania problemów miasta. Deklarowali odbudowę wizerunku Rady Miejskiej, który ma być inny niż ten, jaki RM miała w poprzedniej kadencji, gdzie rzekomo zapadały decyzje polityczne, a nie merytoryczne i nie było merytorycznej współpracy RM z burmistrzem. Zdaniem burmistrza wybór, jakiego dokonało społeczeństwo, wskazuje, że oczekuje ono takiej współpracy.

Następnie burmistrz podziękował swojemu dotychczasowemu zastępcy Arturowi Kotarze, który tego samego dnia został zaprzysiężony jako burmistrz Lewina Brzeskiego.

Artur Kotara stwierdził, że mimo różnych waśni, jakie toczyły się na tej sali obrad, minione lata były dobrym okresem, w którym pomimo toczonych wojen udało się przekonać radnych, jak w przypadku remontu stadionu miejskiego. Były sprawy, w których nie udało się uzyskać porozumienia, ale liczy na to, że w tej Radzie Miejskiej burmistrz Wojciech Huczyński będzie bardziej  przekonywający i kilka świetnych inwestycji w tej kadencji uda się zrealizować.

Interpeluj, a może będziesz wysłuchany

Jako wnioski potraktował burmistrz interpelacje Jacka Juchniewicza (PiS) o utworzenie lodowiska w fosie miejskiej przy sądzie i Edwarda Bublewicza (SLD) o zainstalowanie kamery monitorującej przejście dla pieszych pomiędzy Starobrzeską a Słowackiego i odpowie na nie w przyszłości. Odpowiadając Nadziei Nawrockiej (SLD) w sprawie usunięcia banerów i plakatów wyborczych, stwierdził, że prawo nakazuje, by stało się to w ciągu miesiąca od daty wyborów. Natomiast Elżbieta Kużdżał (SLD) usłyszała, że sztab akcji zimowej kontroluje stan czyszczenia ze śniegu chodników i pozostaje w ciągłej łączności z Zakładem Higieny Komunalnej, który odśnieża te chodniki, które należą do miasta.
Następną sesję przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Grochowski (PiS) zapowiedział na 23 grudnia. W jej trakcie w restauracji „Ratuszowa” ma odbyć się o 14.00 tradycyjne spotkanie opłatkowe radnych i innych zaproszonych osób.
I na tym moje obserwałki kończę. Następne już w Nowym Roku. Do przeczytania.

0/21 Rady Miejskiej 

Nie masz uprawnień do komentowania